Oprensning af DNA | Biologi

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
DNA ekstraktion og udfældning
Pipetterne
Materialer
Fælles
Pr. gruppe (her med 4 elever i hver):
Fremgangsmåde (skriv selv):
Resultater
Før
Efter rystelse
Diskussion/arbejdsspørgsmål:

1. Hvilken virkning har opvaskemidlet på celle- og kernemembraner?
2. Hvilken virkning har saltet som tilsættes og som binder til cellernes DNA?
3. Hvad er histoner og hvordan fjernes de fra DNA?
4. Hvorfor opvarmes blandingen til 50​ C og hvilken forskel ville det mon gøre hvis ikke der blev opvarmet på blandingen?
5. Nukleinsyreopløsninger, der fremstilles på denne måde, er ikke særlig rene, men indeholder en del histoner. Men metoden viser de væsentligste principper ved oprensning af DNA fra væv.

Uddrag
DNA er et langt kædeformet makromolekyle, som bærer på vores arvemateriale. Alle levende organismer har DNA inde i deres cellekerne (eukaryote celler). Inde i cellekernen er der et cellemembran der består af fedtstoffer (lipider) og proteiner som beskytter arvematerialet for cellen.

DNA kan oprenses for alle former af organismer ved hjælp af forskellige metoder.

I dette forsøg oprenser vi DNA ved at først nedbryde cellens membran, og det gøre vi ved at tilsætte opvaskemiddel og saltvand. Derefter kommer der cellerester fra cellens DNA og de opløste proteiner (histoner).

Derefter bliver DNA opløst ved at man sætter cellerne i en opløsning med proteaser, hvor der enzymer som nedbryder proteiner, som frigøre DNA fra histonerne.

Opløsningen inaktivere også nucleaser som vil forhindre enzymernes nedbrydning af DNA.

Opløsningen skifter mellem varm og kort temperatur, der vil gøre cellemembranen ustabile og frigøre DNA fra cellen. Til sidst rystes blandingen, så der bliver dannet bundfald, og det er celleresterne. Det frigjorte DNA er væsken over pellet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu