Isolering af DNA fra kiwi | Biologi

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
DNA
Proteinsyntese
Plantecellen
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater/ Diskussion af resultater
Konklusion og evt. Perspektivering

Uddrag
Proteiner består af aminosyrer, som kan kombineres på uendeligt mange måder. Proteiner dannes via proteinsyntesen. Proteinsyntesen starter i cellekernen. Inde i cellen starter transskriptionen.
For at starte transskription bruges enzymet Rna-polymerase.

Rna-polymerase er med til at skille DNA-strengen ad og sætte nukleotider sammen til en kopi af det oprindelige DNA. Når enzymet har åbnet DNA’et opstår en kopi af DNA-koden i form af messenger Rna (mRna). DNA-stigen er op-bygget er 4 forskellige baser, A, T, C og G. A sidder altid over for T og G sidder altid over for C.

I mRna er T udskiftet med Uracil (U). Når genet der skal kopieres sættes de forskellige baser over for hinanden. Den næste fase er translationen. Via en kernepore transporteres mRna ud gennem celleker-nen, hvorefter mRna er i cellens cytoplasma hvorved det vil binde sig til et ribosom.

Ribosomet vil nu scanne mRna’et ved at se 3 baser af gangen, disse 3 baser kaldes en triplet. På tripleten sætter et tRna sig fast. Hvis koden er korrekt afleverer tRna’et en aminosyrer til ribosomet. Når hele mRna’et er blevet translateret er proteinet næsten færdigt.

Den sidste fase er at aminosyrer kæden skal foldes til den form, det færdige protein skal have, som er afgørende for proteinets funktion.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu