Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Resultater:
Diskussion:
Fejlkilder:
Konklusion

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg, er at påvise hvor nemt det er at trække DNA ud af noget så enkelt som et stykke frugt, for så at undersøge og forstå DNA.

Formålet med dette forsøg er også at bevise hvor nemt det er at isolere DNA fra andre molekyler og proteiner, da materialerne i dette forsøg udelukkende kan findes i hjemmet, og er nemt tilgængeligt.

Teori:
DNA er et dobbeltstrenget molekyle, som kan på en nem måde sammenlignes med en snoet stige, opbygget af 4 molekyler/basepar/nukleotider, som er adenin

thymin, cytosin og guanin, der normalt blot omtales A(adenin), T(thymin), C(cytosin) og G(guanin). baseparrenes rækkefølge danner en form for informationskode, som bestemmer, Rækkefølgen af aminosyre, som bestemmer proteinets struktur.

Cellen kan aflæse kombinationen af nukleotiderne, og instruer hvilke proteiner, den skal lave. Proteiner er store molekyler som er essentielle da de er komponenter for alle levende organismer.