Indholdsfortegnelse
Opgaver
- Ølbrygning

Uddrag
1. Nedskriv de biologiske processer, der foregår under hvert trin i de processer der indgår i produktion af øl. (Hvis du svarer noget i begyndelsen, som du senere bliver spurgt til, så henvis til svaret i stedet for at gentage svaret).

- Det josh og jeg, startede med at gøre var at varme noget koge ca. 7L vand.

- Mens vores vand var i gang med at koge, så fandt vi vores byg, det skulle vi ”male” som man kalder det.

- Efter vi var færdige med maling af vores byg, smed vi det hele ned til vores kogende vand. Det kaldes for mæskningen, vandet måtte ikke komme over 65°C

- Derefter, skal der filtreres, der kommer vi af med det meste, som ikke er rent væske.

- Nu var vi kommet til urtkogning, hvor vi smider humle ned i for at få lidt af den der bitterhed der er i øl. Enzymer de denaturerer, og alle de helt små mikroorganismer er helt døde.

- Vores øl står nu til gæring, hvor vi selt ikke ser til dem før om 14 dags tid.

2. Opskriv reaktionen for aerob og anaerob nedbrydelse af glukose.

3. Forklar med egne ord hvad termerne haploid og diploid betyder.
- To haploide giver en diploid celle

4. Forklar med egne ord hvad termostabil/termofil betyder.
- Termostabilitet er et stofs evne til at modstå irreversible ændringer i dets kemiske eller fysiske struktur ved relativt høje temperaturer, normalt gennem modstand mod nedbrydning eller polymerisation.

- Hvis vi ser på orden hydrofobe og hydrofil, de har begge to noget med vand at gøre, men de betyder bare det stik modstatte af hinanden

hydrofil betyder vand elskende og hydrofobe betyder vand afvisende. Så det vil sige at termofil, det må betyde at den varmeelskende.