Indledning
Øl betragtes for at være en af de ældste alkoholdige drikke i verden og det første bevis på øls eksistens i Danmark er fra bronzealderen i år 1370 før Kristi fødsels og stammer fra Egtevedpigens grav.

Siden da har det var en dansk tradition at brygge øl, men også et af de første eksempler på anvendt bioteknologi, selvom man dengang ikke vidste, at der var mikroorganismer, som var involveret i processen.

Selvom dansker i dag drikker øl til festlige begivenheder eller andre sociale relationer drak man faktisk øl i 1443 tallet, fordi øl havde hygiejniske grunde, da vandet i brøndene, især i større byer var forurenet og økonomisk kunne det oftest betale sig at drikke øl i stedet

I denne studieretningsopagve vil jeg lægge ud med at redegøre for alkoholers opbygning samt deres fysiske og kemiske egenskaber og forklare hvordan alkohols egenskaber muliggøre destillation.

Derefter vil jeg fremvise mine resultater og mine udregninger af min egen fremstillede øls alkoholprocent ud fra vores destillations forsøg med alkohol, hvor vi har brugt den hypotetiske deduktive metode og den kvantitativ metode.

Den hypotetiske deduktive metode har jeg brugt, fordi jeg har opstillet en hypotese til mit forsøg og haft den grundlæggende viden omkring ølbrygningen før påbegyndelsen på forsøget. Jeg har brugt den kvantitativ metode, fordi jeg har udregninger af min alkoholprocent.

Jeg vil også redegøre for de processer, der fører til dannelsen af ethanol i gærceller og vurderer betydning af aerob og anaerobe biologiske miljøs påvirkning af gæringsprocessen.

Ifølge af dette vil jeg diskutere, hvordan man kan forbedre bryggeprocessen, hvis målet var en højere alkoholprocent.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Alkohol 4
- 2.1. Fysiske egenskaber 4
- 2.2. Kemiske egenskaber 5
- 2.3. Ethanol 6
3. Destillation 6
- 3.1. Sammenhængen mellem destillation og ethanols egenskaber 7
4. Glykolysen 8
- 4.1. Alkoholisk fermentering 10
- 4.2. Gæring og dens biologiske miljø 10
5. De 3 processer i ølbrygning 11
6. Forberedelse til høj alkoholprocent 12
7. Konklusion 13
8. Litteraturliste 15

Uddrag
2. Alkohol
Alkohol er en gruppe molekyler inden for det organiske kemi .

Alkohol karakteriserer et carbonhydrid, hvor der er indført en eller flere OH-grupper . I alkohol er OH-gruppen bundet til et alifatisk C-atom .

Alkohol inddeles i tre kategorier: primær, sekundær og tertiære , afhænger af om carbonatomet med hydroxy-gruppen er bundet til et, to eller tre carbonatomer. I figur 1 kan man se opbygningen af de 3 forskellige alkoholer.

Den forklarer, at i en primær alkohol har den kun en radikal, som betegnes med bogstavet R. Den angiver også, at i en primær alkohol sidder OH-gruppen på et endestillet C-atom og indeholder atomgruppen CH_2 OH.

Figuren forklarer også, at en sekundær alkohol har to radikale, som betegnes med R^1 og R^2, som kan være ens eller forskellige. I en sekundær alkohol sidder C-atomet inde i kæden og har atomgruppen CHOH.

I en tertiære alkohol har den tre radikale, som betegnes med R^1,R^2 og R^3 . En tertiære alkohol sidder C-atomet inde i kæden ved et forgreningspunkt og har atomgruppen COH .

2.1 Fysiske egenskaber
Alkoholer kan være meget polære på grund af deres hydroxy-gruppe, men de fleste alkoholer har også upolære egenskaber grundet deres carbonkæde.

En tommelfingerregel omkring alkoholer er, at en alkohol stadig er polære, hvis den har forholdet 1:4 mellem hydroxgrupper, som er en hydrofilt gruppe og carbonatomer, som er en hydrofob gruppe.

På grund af hydroxy-gruppen laver alkoholer både dipol-dipolbindinger og hydrogenbindinger, ud over londonbindinger. Derfor har alkoholer relative høje koge-og smeltepunkter.

2.2 Kemiske egenskaber
Alkoholers kemiske egenskaber bestemmes primært af OH-gruppen og det carbonatomet, som OH-gruppen er bundet til.

Resten af molekylet svarer til opbygningen af en alkan, dermed er resten af molekylet meget lidt reaktionsvilligt . Alle alkoholer har de samme kemiske egenskaber, fordi de indeholder en OH-gruppe.

Alkoholer oxideres forskelligt afhængig om, der er tale om en primær, en sekundær eller en tertiær alkohol.

Groft sagt kan alkoholer oxideres på to forskellige måder. Den ene måde er med en forsigtig oxidation, hvor C-skelettet forbliver intakt og den anden måde er med en voldsom oxidation, hvor C-skelettet sprænges fuldstændigt.

Ved en mild oxidation af en primær alkohol dannes et aldehyd, som kan oxideres videre til en carboxylsyre , som kan ses i figur 2 .

Ved en mild oxidation af en sekundær alkohol dannes en keton , idet O-atomet i OH-gruppen ikke er endestillet, som kan ses i figur 3 ,

Tertiære alkoholer kan ikke oxideres ved milde oxidationsmidler, men den kan oxideres ved kraftige oxidationsmidler, hvor deres c-skelet springes fuldstændig.

Ved en kraftig oxidation af primære og sekundære alkoholer sker der ligeledes en sprængning af deres c-skelet .