Opgavebeskrivelse
Du fik udleveret din opgaveformulering d. 4. november 2019 som feedback på din problemformulering inde på dit Klassekursus i Canvas.

Du skal indsætte din opgaveformulering nøjagtig som den er blevet formuleret af dine vejledere. Enhver ændring i din opgaveformulering vil blive betragtet som snyd Indsæt Opgaveformulering her:

Give en karakteristik af en selvvalgt virksomhed, der anvender e-handel på det danske marked for dagligvarer.

Analyser markedet for e-handel med dagligvarer i Danmark. Foretag en analyse af den valgte virksomheds økonomiske situation de seneste 3 år, og vurder hvorledes udviklingen i e-handel har haft indflydelse på virksomhedens økonomiske situation. Diskuter hvordan den valgte virksomhed ved brug af e-handel og parametermix kan skabe vækst i fremtiden.

Indledning
De seneste årtier har der været en stor teknologisk udvikling. Det har skabt nye muligheder for mange virksomheder. Som resultat af den teknologiske udvikling er det i dag muligt at handle varer over nettet.

Nogle af de traditionelle dagligvarebutikker har grebet denne mulighed, og er begyndt at sælge dagligvarer på nettet, udover i deres fysiske butikker.

Det er ikke kun de traditionelle dagligvarebutikker, som har grebet denne mulighed. Flere nye virksomheder har taget kampen op og konkurrencen indenfor dagligvaremarkedet er stor.

Det har e-dagligvarevirksomheder kunne mærke, da det har været svært for de fleste e-dagligvarevirksomheder at konkurrere imod den traditionelle dagligvarebutik. Selvom flere og flere handler over nettet, så har salget af dagligvarer på nettet ikke været den helt store succes endnu.

Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................... 1
Metodeafsnit....................................................................... 1
Karakteristik af Nemlig.com ................................................ 2
Dagligvaremarkedet indenfor e-handel................................. 2
Omverdensmodellen ........................................................... 3
Økonomisk analyse ............................................................. 4
E-handles indflydelse........................................................... 6
Vækst i fremtiden................................................................. 6
Parametermix....................................................................... 6
Konklusion............................................................................ 8
Litteraturliste ........................................................................ 9
Bilag...................................................................................... 11

Uddrag
Rentemarginalen har haft en lille positiv udvikling idet den er steget fra -77,73% i år 15/16 til -68,20% i år 17/18. Der er tale om en stigning på 9,53 procentpoint (-68,20 - (-77,73)), hvilket svarer til en stigning på 12,26% (9,53*100/-77,73).

En negativ rentemarginal betyder, at virksomheden ikke tjener penge på at arbejde med gæld, derfor er den lille stigning i rentemarginalen positiv for virksomheden, men stadig ikke tilfredsstillende.

Gearingen har haft en positiv udvikling, fordi virksomheden ikke tjener penge på at arbejde med gæld, og den er faldet fra 0,71 g i år 15/16 til 0,41 g i år 17/18. Der er tale om et fald på 0,3 g (0,41-0,71), hvilket svarer til 29,29% (0,3*100-0,71). Da virksomheden ikke tjener penge på at arbejde med gæld, har dette påvirket egenkapitalens forrentning positivt.