Indholdsfortegnelse
1. Hvad er Nemlig.com?

2. Hvad er Ocado?

3. Hvad er det for styrker Nemlig.com og andre online-supermarkeder har, som de kan bruge til at entrere markedet for pakkepost i Danmark?

4. Hvorfor er det omvendt vanskeligt for pakkepost-selskaberne at etablere sig som online-supermarked?

5. Hvad er årsagen til, at det effektive markedet for pakkepost er vokset?

6. Hvilke virksomheder har traditionelt haft de største markedsandele på markedet for pakkepost i Danmark? Hvilken konkurrenceform har tidligere kendetegnet markedet?

7. Hvilken konkurrencemæssig position har Nemlig.com på markedet for pakkepost i Danmark?

8. Hvilken konkurrencemæssig position har PostNord på markedet for brevpost i Danmark? Hvad er det for udfordringer de har mødt? Hvordan har de forsøgt at forsvare og udbygge deres position?

9. Hvilken konkurrencemæssig position har Amazon på markedet for pakkepost i Europa? Hvilke andre internationale selskaber står på spring for at komme ind på markedet? Hvad er deres styrker?

10. Vil du betegne levering af pakkepost som et heterogent eller homogent marked? Begrund dit svar.

11. I USA har Amazon planer om at etablere sig yderligere på markedet for udbringning af fødevarer. Hvem udfordrer Amazon’s planer og hvad er udfordrings strategi?

12. Lav en karakteristik af markedet for pakkepost i Danmark (brug afsnit 4.1)

Uddrag
Fordi der har været rigtig meget efterspørgsel, og udbud efter at få leveret pakker hjem, og så er det og virkelig nemt, og man spare tid, og for mange et tid, rigtig vigtigt.