Indholdsfortegnelse
PBL Nemlig.com - virksomhedsøkonomi
1. Kommenter kort på den økonomiske udvikling fra 2017/18 - 2019/20
2. Vurder hvilke interne og eksterne forhold der har haft særlig betydning for den økonomiske udvikling
3. Hvordan har disse forhold, blandt andre, påvirket indekstallene for virksomhedens indtjening?
4. Hvordan arbejder virksomheden ifølge dem selv med CSR? – giv en kvalitativ analyse af sociale aktiviteter i virksomheden
- Politik for sociale forhold og medarbejderforhold
- Politik for antikorruption og bestikkelse, og politik for miljøforhold og klimareduktion
- Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen
- Hvad kan den nye shitstorm have af betydning for virksomhedens interessentforhold?
5. Hvordan kan det påvirke den økonomiske udvikling, og hvordan kommer de videre?
- Hvordan kommer de videre?

Uddrag
1. Kommenter kort på den økonomiske udvikling fra 2017/18 - 2019/20
- Omsætning udgjorde 2.080.769 t.kr. i 2019/20 mod 1.437.517 t.kr i 2018/19.

Dette er en stigning på 44.47%. Tager vi den økonomiske udvikling fra 2017/18 hvor omsætningen udgjorde 1.168.703 t.kr, så har vi en stigning på 78.04%.

Nemlig’s EBITDA-overskud endte på 13.426 t.kr i 2019/20 mod et EBITDA-underskud på -41.623 t.kr i 2018/19 og et EBITDA-underskud på -58.863 t.kr i 2017/18. Det er en forbedring på 72.289 t.kr i perioden, hvilket er tilsvarende til 122.80%.

Årets resultat endte i et underskud på -11.769 t.kr i 2019/20 mod et underskud på -52.071 t.kr i 2018/19 og -58.738 t.kr i 2017/18. Dette er svarende til en stigning på 79.96% i perioden.

2. Vurder hvilke interne og eksterne forhold der har haft særlig betydning for den økonomiske udvikling

- Interne
Ifølge årsrapportens ledelsesberetning, så skal det flotte EBITDA resultat ses i lyset af, at virksomhedens investeringsniveau var på det højeste nogensinde.

Samtidigt har virksomheden også nogle stigende personaleomkostninger, hvilket hovedsageligt kommer af de mange nye medarbejdere virksomheden har ansat.

Dette har været nødvendigt for at kunne følge og imødekomme den vækst virksomheden har stået overfor det seneste år.

Så selvom det har givet dem højere omkostninger, så har det også givet dem basis for større omsætning. Det har derfor påvirket den økonomiske udvikling positivt.

- Eksterne
Der er ingen tvivl om, at corona-krisen har været med til at sætte gang i butikken hos Nemlig.

Flere mennesker er begyndt at handle online, da det i en lang periode var det sikreste valg for folk, rent sundhedsmæssigt.

Dog tilskriver adm. Direktør, Stefan Plenge, ikke alt skylden til dette. Han mener allerede at denne trend var i gang i samfundet, og at krisen blot skubbede det lidt i gang.

Dette har helt sikkert givet omsætningen et boost, i og med at kundebasen er blevet så meget større.

Krisen har også gjort, at Nemlig har kunne ramme en ny målgruppe med sit online supermarked – de 69-84-årige da det er dem, der har været mest sårbare.

Den udvidede målgruppe har også helt sikkert været med til at skaffe virksomheden det flotte resultat.