Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for indholdet i artiklerne.
2. Redegør kort for regnskabsanalysens formål og indhold.
3. Redegør for logistisk effektivitet.
4. Analyser Nemlig.coms tiltag vil påvirke Nemlig.com’s logistiske effektivitet.
5. Analyser hvordan Nemlig.com har klaret sig økonomisk.
6. Vurder hvordan Nemlig.com’s tiltag vil påvirke regnskabet.

Uddrag
1. Redegør kort for indholdet i artiklerne.
Indholdet i de tre artikler omhandler om væksten i onlinesupermarkedssalg og Nemlig.com udvikling.

Toplinjen i onlinesupermarkedssalg er steget med 45% og ramte 2 mia. DKK. I 2019/2020. Coronaepidemien har haft stor betydning for Nemlig.com der har haft en vækstrate på 100%.

Nemlig.com har oplevet en vækst på 643 mio. DKK. Hvilket er en væsentlig højere vækst en tidligere år.

2. Redegør kort for regnskabsanalysens formål og indhold.
Formålet med at fortage en regnskabsanalyse er at tage temperaturen på virksomheden og se hvordan det går.

En regnskabsanalyse giver et godt overblik på den økonomiske situation i en virksomhed og den kan også være med til at give et indblik i forventede udvikling.

Afkastningsgraden er et vigtigt nøgletal for en regnskabsanalyse, da det fortæller noget om virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til aktiver i virksomheden. Et andet vigtigt nøgletal er aktivernes omsætningshastighed.

Dette nøgletal viser virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til de penge virksomheden har bundet i aktiver.

Egenkapitalens forrentning er også et vigtigt nøgletal som viser virksomhedens evne til at forrente det investerede kapital som ejeren har indskudt.

3. Redegør for logistisk effektivitet.
Grundlæggende handler logistisk effektivitet om balancen mellem service, kunde oplevelser og de omkostninger der er forbundet med at yde disse servicer.

De faktorer i logistisk effektivitet er to faktorer som er sammenhængende. Ved en forbedring af en virksomheds leveringsservice ville logistikomkostninger automatisk forhøjes.

For at have en tilfredsstillende logistisk effektivitet er forholdet mellem leveringsservice og logistikomkostningerne vigtig. Leveringsservice går grundlæggende ud på kundeservice som er den udgående logistik.