Opgavebeskrivelse
Karakteriser hovedpersonen, og forklar hvad det siger om ham, at hans tanker kredser tilbagevendende om den onsdag aften, han var i byen. Hvad viser det om hans værdier.

Karakteriser novellens andre centrale personer. Beskriv de centrale personers og hovedpersonens indbyrdes forhold, og hvilke samfundsnormer, man kan udlede deraf.

Hvordan påvirker myggestikket de indbyrdes relationer mellem de centrale personer?

Hvilken fortællertype er der tale om, og hvilken betydning har det for vores opfattelse af de centrale personer?

Beskriv sproget og find eksempler på direkte tale og dækket tanke. Find eksempler, hvor fremstillingsformen er beskrivende og hvor det er en fortælling.

Find modsætningspar teksten og overvej formålet med disse.

Hvordan kan man fortolke titlen?

Hvordan kan man fortolke slutningen?

Hvad er temaerne og hvad er budskabet?

Find eksistentialistiske træk og inddrag determinations- og kulminationspunktet
Perspektiver til den litteraturhistoriske periode

Uddrag
Karakteriser hovedpersonen, og forklar hvad det siger om ham, at hans tanker kredser tilbagevendende om den onsdag aften, han var i byen. Hvad viser det om hans værdier.
- Hovedpersonen er en ung gut der tager i byen en onsdag aften og drikker sig fuld
- Han er veltrænet
- Det virker som om han ikke mangler noget økonomisk (Sommerhus, lejlighed, job)
- Han er i en eksistenskrise
- Hans navn er ukendt
- Han er senere i teksten aggressiv over for sin familie og især sin mor
- Han går meget op i udsende
- Hans værdier ligger i det fysiske
- Mere og mere dyrisk

Karakteriser novellens andre centrale personer. Beskriv de centrale personers og hovedpersonens indbyrdes forhold, og hvilke samfundsnormer, man kan udlede deraf.

Charlotte
- Omsorgsfuld: Hun ved godt at han er i en svær tid
- Håbefuld: Hun går op i at han skal have det bedre og håber at hans sygdom snart går over
- Kan ikke lide børn: Hun er ikke så glad for Pedes børn
- Karriere: Hun prøver at få sin forretning til at kører, så hun er væk i længere perioder.

Pede
- Humoristisk
- Griner af hans sygdom
- Skilt med sin kone og må kun se børnene i weekenden