Indholdsfortegnelse
Begrundelse for valg af prøveoplæg:

Disposition for mundtlig prøve
1. Kort præsentation af prøveoplæg
2. Analyse og fortolkning
3. Oplæsning
4. Perspektivering og vurdering
Under min analyse og fortolkning vil jeg komme ind på følgende:
o Personer
o Komposition:
o Sprog & sproglige virkemidler
o Tema & budskab:
o Vurdering & fortolkning
Oplæsningsstykke
o Linje
Perspektivering
o Som englene flyver, Naja Marie Aidt, 1993

Uddrag
Jeg har valgt novellen, ”Lille Fedtøre”, af Naja Marie Aidt, da jeg synes, det er en utrolig stærk tekst, der sætter en masse tanker og følelser i gang hos mig.

Novellen passer perfekt til mit fordybelsesområde, Forandring. Forandring er, at noget eller nogen får en anden form, karakter, egenskab eller lignende.

Både manden og især Lille Fedtøre udvikler og forandrer sig gennem hele novellen, og de ender til sidst med at bytte roller.

Omstændighederne omkring personerne forandres også i takt med novellens fremdrift og karakterernes relation til hinanden.