Indledning
Det senmoderne samfund debatteres og reflekteres over i mange forskellige sammenhænge. Senmoderniteten handler om individualisering i samfundet. Hvordan man som individ realiserer sig selv og at man kan skifte spor mange gange i løbet af livet.

Det ses også at litteraturen i senmoderniteten viser det generelle billede af individet der lever i senmoderniteten. Netop dette kommer tik udtryk i novellen Myggestik, af Naja Marie Aidt fra 2006. Denne novelle er uden tvivl en af de mest ikoniske formidlinger af det senmoderne menneske i dansk litteratur, da den formår at sammenfatte hovedpersonen er et frit individ der ikke er bundet af normer.

Han skifter spor som han vil, lever præcis det liv han ønsker og individualiserer sig selv.

Indholdsfortegnelse
Analyse
Fortolkning

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Novellen Myggestik handler om en mand, der lever et ungdommeligt liv og har styr på tingene. Han lever et aktivt liv med træning, arbejde, fester, druk, byture og sex. Fra en overnatning hos en ukendt dame i byen, videre til en sommerhus-tur med søsteren Charlotte.

Manden slår græsset og får pludselig et myggestik på ballen. På et tidspunkt begynder hans myggestik at klø og svie, og det er hævet. Charlotte kigger på det, og opdager det er blevet til en byld. Efter nogle aktive dage i sommerhuset begynder myggestikket at gøre meget ondt. Der går hul på bylden, men han ignorer det.

Han får feber, men ignorer det. Månederne går og myggestikket forværres. Charlotte prøver at hjælpe, men må kontakte deres morbror, som er læge.

Morbroren sender ham direkte på skadestuen. Lægerne gør alt hvad de kan og han udskrives og indlægges mange gange fra hospitalet af. Han bliver mere og mere syg og igennem det lange sygdomsforløb taber han sig 25 kilo og er meget afmagret.