Musikfestivaller | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.
- Persona:
- Opsamling

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.
- Opsamling:

Opgave 3
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Brancheanalyse (Porters five forces)
- Konkurrenter i Branchen
- Nye indtrængere
- Leverandører
- Kunder
- Substituerende produkter

SOR-modellen
- Stimuli
Organisme
- Forbrugerens blackbox

Respons
- Forbrugerens respons eller reaktion
- Opsamling:

Opgave 4 - Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi
c. Tinderbox bør satse på diversifikation i fremtiden

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

For at besvare denne opgave, laves der en målgruppe beskrivelse samt et bud på en persona for en af målgrupperne.

Denne målgruppe er unge i alderen 16-24 år. Udover denne har festivallen også andre målgrupper. Ifølge bilag 1 udgør denne målgruppe 35% af festivalernes besøgende.

I denne målgruppe er størstedelen studerende og kan fx være i gang med en studentereksamen. Hvis man kigger på den demografiske sammensætning, så vil alderen som sagt være 16-24 år, og kønnene vil være både mænd og kvinder.

Ifølge bilag 2, vil behovet være en del af en helhedsoplevelse, hvor man har ønsket om at høre musik og skabe gode oplevelser og sjove stunder med venner og bekendte.

I denne målgruppe vil behovet for at komme på festival være både det sociale behov men også egobehovet. Det er det sociale behov, da de unge har brug for at være sammen med gode venner og bekendte.

Det kan dog også være ego behovet, da nogle har brug for at være en del af større grupper og søger andres anderkendelse ved at tage med på en festival.

De kunne fx poste opslag på sociale medier om festivallen og håbe på, at folk bemærker det og evt. skriver en kommentar, som ”det ser hyggeligt ud”. Derudover er det ifølge bilag 2 også en statusmarkør.

Ifølge bilag 3 afhænger målgruppen meget af årets musikprogram. Hvis der fx vælges nogle af de store amerikanske kunsterne, kan det være særligt afgørende ,at der kommer mange unge for at høre lige præcis ham eller hende.

---

Opsamling
Som nævnt har festivallen flere målgrupper. Fælles vil være, at alle der opsøger festivalerne kommer for helhedsoplevelsen.

Mange søger de gode oplevelser og sjove stunder. For den unge målgruppe vil behovet være enten det sociale behov eller egobehovet.

En typisk kunde kunne være Magnus, som er vist i ovenstående persona. For at tiltrække ham til festivallen, skal musikprogrammet være tilrettelagt, så det opfylder hans musiksmag. Fin inddragelse af bilag og god anvendelse af noget afsætningsteori

Opgave 2
Analyser 2-3 forhold, der har særlig betydning i Tinderbox’ forretningsmodel.

For at analyser Tinderbox´ forretningsmodel, har jeg lavet en BMC for, at skabe et overblik over hvordan deres forretningsmodel ser ud.

Ud over dette vil jeg komme ind på de 7 p´er, da et festivals besøget er en serviceydelse og Tinderbox dermed er en servicevirksomhed.

Alle festivalens udfordringer kommer mere eller mindre fra virksomhedens 7 p´er. Hvor nogle af segmenterne vægter tungere end andre.

Business model canvas:

En af de 7 p´er pris. Billetpriserne kan være afgørende i forhold til, om nogle kommer på festival eller ej. Prisen har også stor betydning, da det er deres største indtægtskilde.

Da det er deres primære indtægtskilde, skal de kunne tjene penge for at dække de mange omkostninger, der er.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu