Indledning
I denne opgave vil jeg indledende komme ind på situationen omkring besættelsen i Danmark, og hvordan modstandskampen begyndte.

Til at hjælpe mig undervejs vil jeg bruge et digt skrevet af Morten Nielsen ´skæbne´ som jeg vil lave en retorisk analyse af, til at give et bedre indblik.

Derefter vil jeg komme ind på Frihedsrådets pjece "Er de nazist?" (1943). De to analyser vil jeg sammenligne og perspektivere.

Efterfølgende vil jeg samle trådende og vurderer de holdninger, følelser og budskaber som kommer til udtryk underbesættelsen Til sidst vil jeg sammenfatte mine analyser i en endelig konklusion.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Redegørelse af modstandskampen under besættelsen. 2
Litteratær analyse af Morten Nielsens digt ”Skæbne” 3
Kildekritisk analyse af Frihedsrådets pjece "Er de nazist?" (1943). 6
Sammenligning 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag
Digtet hedder Skæbne, og det er skrevet af Morten Nielsen. Digtet var et upubliceret digt, men det blev offentliggjort i 1945. Digtet indeholder lyriske elementer.

Digtet er lidt vanskeligt at genrebestemme, fordi det både har episke og lyriske træk. Digtet fortæller en historie i kronologisk rækkefølge, men har også lyriske træk, der beskriver en stemnings og følelsesladet situation.

Her i strofe 1+2. Digtet kan også synges som en vise, hvilket også er karakteristisk for et lyrisk digt. Men det faktum, at en historie fortælles, er atypisk for lyriske digte.

Digtet består af fem strofer, med 20 vers. Det er kronologisk opbygget. Man starter med at følge hovedpersonen ”Tykke” i skolen som barn og videre op i hans ungdomsliv.

Strofe 2-3. strofe 1-3 er et flashback til skoletiden, og strofe 4-5 er nutid hvor personen tager hævn fra fortiden.

Handlingen forløber over flere år, idet digtet fra strofe 1,2,3 handler om Tykkes barndom, hvor vi høre om hvordan han er blevet mobbet.

Strofe 4 og 5 handler om at han slutter sig til nazisterne. Jeg tror at handlingen spreder sig over 10-15 år.

Det tror jeg fordi at digtet starter med: ”Hurtige lyse stemmer der hvirvlede ud i det blå ” det kunne godt tyde på, at deres stemmer endnu ikke er gået i overgang.

Senere står der ”Og da det omsider blev forår for os, der var femten år” , er de nu blevet 15 år. Senere står der, at tykke slutter sig til nazisterne.

”Nu går du med skrårem og støvler på ”. Der er Tykke nok i 20’erne. Ud fra disse citater danner jeg det indtryk, at det forløber over 10-15 år.

Personkarakteristik af tykke
Tykke har haft en svær barndom med mobning. Mobningen var rettet mod hans udseende, "Svedig, fed, dum og væltede dig og cyklen”.

Vi stod omkring, og lo " Det tyder også på, at Tykke har været meget ensom. Dette vers siger noget om hans ensomhed:

"Du sad på den forreste bænk ... græd ikke, nej glo, glo, glo ! Tykke må virkelig have haft lav selvtillid, idet han bare sidder og glor måbende på de andre børn.