Indholdsfortegnelse
Argumentationsanalyse?

Hvad finder du frem til med din argumentationsanalyse?

Opbygningen af din argumentationsanalyse

Hvordan laver du en god argumentationsanalyse?

Kom godt i gang

Generel model til argumentationsanalyse

Afsender og målgruppe

Afsenderen

Målgruppen

Åben og skjult argumentation
- Åben argumentation
- Eksempel på åben argumentation:
- Skjult argumentation

Eksempel på skjult argumentation [om mobning i skolen]:
- Nuanceret eller ensidig argumentation?
- Brug af eksempler
- Eksempel:

Sproglige virkemidler
- Subjektiv/objektiv stil og tone
- Eksempel:
- Subjektiv stil og tone

Ordvalg – værdiladede ord og vendinger
- Eksempel:
- Billedsprog
- Eksempel:

Argumentationskneb
- Læserhenvendelse og retoriske spørgsmål
- Retoriske spørgsmål
- Eksempel:
- Ironi og sarkasme
- Generalisering
- Flertalsargumenter
- Eksempler:
- Henvisning til autoriteter
- Eksempler:
- Sandhedsargument.
- Eksempel:

Analyse af argumentationens opbygning

Konklusion og vurdering af argumentationen

Appelformerne | Etos, Patos og Logos
- Hvordan lave argumentationsanalyse med appelformerne?
- Etos-appel
- Eksempel:
- Objektiv stil og tone
- Eksempel:
- Logos-appel
- Eksempel:
- Patos-appel
- Brug af humor, ironi og sarkasme
- Eksempel:
- Subjektiv stil
- Eksempel:
- Værdiladede ord og vendinger
- Samspil mellem etos, logos og patos
- Eksempel:
- Gode måder, du kan formulere dig på
- Toulmins argumentationsmodel

Uddrag
Er der et forløb i den måde, som afsenderen argumenterer på? Fx at han først skaber tillid til sin egen person, dernæst overbeviser modtageren med rationelle argumenter, der taler til fornuften, og til slut taler til modtagerens følelser.

Vurder evt. om afsenderens argumenter og måder at tale til læseren på er relevante og effektive i den givne sammenhæng. Er afsenderens måde at appellere til læseren på rimelig og pålidelig?

Eller forsøger afsenderen at manipulere med læseren ved i udbredt grad at tale til læserens følelser (patos-appel) og/eller at spille på sin egen autoritet og troværdighed (etos-appel)?

Virker argumentationen? Dvs. formår afsenderen på en effektiv måde at nå igennem med sit budskab og sine synspunkter til målgruppen?

---

Appel til logos betyder, at der tales til modtagerens fornuft med rationelle argumenter og sammenhænge. Her taler afsenderen altså til, at modtageren kan indse rigtigheden af synspunktet eller budskabet.

Denne form for appel regnes ofte for den mest saglige og pålidelige, fordi den ikke spiller på følelser eller på afsenderens egen person, men holder sig til sagen.

Ikke alle logos-argumenter er dog lige gode eller sande, men de fleste vel-argumenterede tekster benytter sig af en stærk appel til logos. Her viser vi en række typiske og konkrete måder, hvorpå afsenderen kan appellere til logos.