Argumentationsanalyse | Noter i dansk

Indholdsfortegnelse
Stephens Toulmins argumentmodel
Grundmodellen
Den udvidede model
Eksempler på anvendelse af Toulmins udvidede argumentationsmodel
Modellens praktiske anvendelse
Appelformer
Patos
Logos
Etos
Argumenttyper
Tegnargumentet - x er tegn på y
Årsagsargument - x er årsag til y
Klassifikationsargument - hvad der gælder for 10x (mængden), gælder også for 1y (den enkelte)
Generaliseringsargument - når det gælder for 1y (den enkelte), gælder det også for 10x (mæng- den)
Sammenligningsargument - når det gælder for x, gælder det også for y
Autoritetsargument - x er sandt, fordi y siger det
Ekspertargumentet
Udbredelsesargument
Sandhedspostulatet
Erfaringsargument
Motivationsargument - du får det bedre med dig selv af at gøre x
Ordvalgsargument
Argumentationskneb
Karakterkneb
Autoritetskneb
Ekspertkneb
Prestigekneb
Idolkneb
Selvsikkerhedskneb
Lærdomskneb
Hensigtskneb
Generaliseringskneb
Mængdekneb
Påfuglekneb
Fornuftskneb
Historiekneb
Sproglige virkemidler
Høj stil
Lav stil
Talesprog
Ordspil
Små, sproglige kneb - Figurer
Alliteration
Assonans
Antitese/modsætning
Hyperbel
Interjektioner
Ironi
Litote
Retoriske spørgsmål
Sarkasme
Små, sproglige kneb - Troper
Metafor
Metonymi
Symbol
Kneb anvendt ved taler - mundtlig fremførelse
Kunstpause
Selvafbrydelser eller selvrettelse

Uddrag
Metafor: Afsenderen låner noget betydning fra et område (kildeområdet/billedplanet) til at beskrive noget med (målområdet/realplanet). Metafor er typisk et begreb vi anvender i for- bindelse med litterær analyse, men vi kan også benytte det i forbindelse med taler og sag- prosa, men her skal begrebet kun anvendes til overraskende metaforer.

Metonymi: at nævne en lille del, der henviser til en større sammenhæng, en lille del, der er forbundet med noget andet. Hvor metaforen gør, at billedplanet/kildeområdet ligger uden for realplanet/målområdet og overfører betydning til realplanet, så er metonymien et kneb, hvor man anvender dele af realplanet til at beskrive hele realplanet, eller anvender hele realplanet til at beskrive del af realplanet.

Delen står for helheden, eller helheden står for delen. Eksempel: “Danmark er et land, der tager sig af svageste i samfundet” (det er ikke landet Dan- mark, der gør det, men de folk, der beboer landet. Danmark (helheden) står for delen (dan- skerne).

Symbol: Et fænomen i en tale er tilstede som konkret fænomen, men kan også forstås som et udtryk for noget andet. Det kræver forståelse af hele talen (helheden) for at delen kan tillæg- ges en symbolsk betydning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu