Indholdsfortegnelse
1. Præsentation af digtet:
2. Indre komposition:
3. Hvilken undergenre tilhører digtet?
4. Ydre komposition/ grafisk fremstilling:
5. Hvilke rim anvendes i digtet?
6. Rytme:
7. Synsvinkel: Hvem er fortælleren?
8. Tid:
9. Miljø:
10. Personkarakteristik:
11. Sprog og stil.
12. Tema.
13. Budskab.
14. Perspektivering.
15. Egen vurdering.

Uddrag
1. Præsentation af digtet:
• Titel, forfatter, periode/tid
Hvis du forlader mig
Kresten Bjørnkjær
1976

2. Indre komposition:
• Resume af teksten:
o Inddel digtet i afsnit, så det gennemgås fra begyndelsen til slutningen
• Kronologisk eller cirkulær fremstillingsform
• Flash backs, flash forward, medsyn (fortælleren beretter om handlingen mens det foregår)

3. Hvilken undergenre tilhører digtet?
• Episk digt: En historie, ofte med et handlingsforløb.
• Dramatisk digt: Oplevelser, tanker og følelser kommer til udtryk i en dramatisk handling.
• Lyrisk digt: Ingen historie. Der udtrykkes tanker, meninger, holdninger, stemninger, følelser – ofte af personlig karakter.