Johannes V. Jensen Digt noter | Dansk

Opgavebeskrivelse
1. Beskriv den situation og det rum, som det lyriske jeg befinder sig i (den ydre verden)

3. Tekstens form er ubunden; altså uden rim eller rytme. Hvordan spiller digtets form sammen med digtets indhold?

4. Det lyriske jeg henvender sig gentagne gange til et du med en række spørgsmål og udråb. Find selv eksempler fra teksten. Hvem er dette du?

5. "Og nu dages det. Lyset siver glædesløst/ ind over dette vaade Fængsel" (vers 17-18). Giv på baggrund af dette citat en karakteristik af det lyriske jegs syn på sin situation som rejsende – og på livet. Inddrag flere citater fra digtet.

6. Digtets lyriske jeg overvejer for en kort stund at slå sig ned i Memphis. Hvilke tanker gør det lyriske jeg sig om at blive i Memphis i stedet for at rejse videre? Find citater i teksten som dokumentation. Hvorfor kan det lyriske jeg ikke overtale sig selv til at slå sig ned og få et liv i Memphis?

7. Jensen giver en rå og usminket beskrivelse af et et splittet jegs ventetid på togstationen i Memphis. Hvor i teksten kommer det til udtryk? Hvordan hænger det sammen med det litteraturhistoriske mærkat 'tidlig modernisme'?

8. Et af virkemidlerne i digtet er brugen af metaforer i form af besjælinger (konkrete genstande tillægges menneskelige egenskaber) og personifikationer (abstrakte begreber tillægges menneskelige egenskaber). I vers 8 anvendes til eksempel den litterære metafor 'besjæling', da 'Regnen hudfletter Jorden'. Find mindst 5 eksempler i digtet, hvor vejret, omgivelserne og toget bliver tillagt menneskelige egenskaber. Undersøg, om der er tale om besjælinger eller personifikationer – og diskuter, hvilken effekt disse litterære metaforer har?

9. 'Rejsen' er et kendt motiv i litterære tekster. I teksten er det lyriske jeg på vej videre på sin rejse. Hvad symboliserer stationen og togrejsen i dette digt? Og hvordan vil du karakterisere den rejsende i digtet? På hvilken måde adskiller Johannes V. Jensens skildring af den rejsende i digtet sig fra den moderne turist?

Uddrag
1. Beskriv den situation og det rum, som det lyriske jeg befinder sig i (den ydre verden)

- Der optræder kun én person: det lyriske jeg. Igennem jegets beskrivelse af togstationen og Memphis kan vi forstå, at jeget ikke ønsker et almindeligt og småborgerligt liv.

I stedet er der en længsel mod noget større i jeget. Derfor bliver Memphis og togstationen beskrevet kritisk, mens selve toget bliver beskrevet positivt, fordi det for jeget repræsenterer friheden og hans videre rejse ud i verden.

---

3. Tekstens form er ubunden; altså uden rim eller rytme. Hvordan spiller digtets form sammen med digtets indhold?

- Det giver digtet et mere moderne udtryk.

---

4. Det lyriske jeg henvender sig gentagne gange til et du med en række spørgsmål og udråb. Find selv eksempler fra teksten. Hvem er dette du?

- Under du ikke Dagen dens Kampret?
- Ser du ikke, hvor Strømmens Morgenvande klæder sig milebredt med Dagens tarvelige Lys og vandrer rundt under de svangre Skyer!
- Fat dig ogsaa du, Uforsonlige!
- Vil du aldrig glemme, at man lovede dig Evigheden?
- Forholder du Jorden din arme Taknemlighed?
- Hvad vil du da med dit Elskerhjærte?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu