Knokkelmanden | Analyse | Johannes V. Jensen | 10 i Karakter

Indledning
I den følgende opgave vil jeg kort præsentere “Knokkelmanden”. Herefter vil jeg foretage en analyse af myten med henblik på, fortællertypen, komposition, modsætningspar, metaforer og personerne.

Afslutningsvist vil jeg udarbejde en fortolkning af novellen, med fokus på titlen, tema og symbolik. Johannes V. Jensen eksperimenterede med en selvopfundet genre, 'myter', som kombinerer novelle og ræsonnerende essay.

Fra og med Myter og Jagter udgivet i 1907, udgav han en række bøger, med samling af kortere prosa under fællesbetegnelsen "myter". Begrebet myte anvendte Johannes V. Jensen første gang i “Knokkelmanden”.

Myten er delt op i to lige store hovedafsnit, der strækker sig over en tidsperiode på nogle måneder. Dels i den tyske by Krefeld og i storbyen London.

Uddrag
Teksten er bemærkelsesværdig ved dens komposition. To lige store hovedafsnit, der strækker sig over en tidsperiode på nogle måneder. Dels i den tyske by Krefeld og i storbyen London. De to dele ligner akkurat hinanden i deres opbygning.

Myten er opbygget kronologisk med flashbacks. Begivenhederne i fortællingen sker i en rækkefølge, som følger tiden. Dette er med til at give fortællingen et realistisk præg.

Myten bliver ikke fortalt på det tidspunkt, hvor historien udspiller sig. At læse ud fra teksten, bliver den sandsynligvis fortalt nogle år efter.

Man får ikke en direkte indikation af, hvornår jeg-fortælleren fortæller historien. Men datidsformen er gennemgående i hele fortællingen (s. 1, linje 1-2).

Kate og Knokkelmandens forskelligheder gengiver den evige bølge af op- og nedture i menneskets liv. Her ses det at Kate er “den gode” (opturen), og Knokkelmanden er “den onde” (nedturen) i fortællingen.

Dette gør at duetten rør publikum, da de kan relatere det til eget liv (s. 1-2, linje 45-47). Pladshunden i London er et symbol på døden.

Som kontrast er sømanden symbolet på livet. Sømænd var den tids helte. Men i fortællingen dør livet (sømanden), og hans erindringer dør med ham.

Gennem hele fortællingen opstår disse modsætningspar. Kate og Knokkelmanden, hunden og sømanden og selv den slidte/triste arbejderklasse står i kontrast til varietéen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu