Indledning
DET VANDRENDE FORTOV OG DET STORE HJUL

Hver Dag er her Solskin, de fuldudsprungne Træer lyser. Midt i det friske, endnu svale Foraar møder man pludselig Stemning af Højsommer – nede for Enden af en gade flimrer det som fjærnt Luftløb over lysegrøn Havre, som Lokes Faareflokke NOTE – det er det vandrende Fortovs grønne Stakitter, der glider forbi, Folk staar deroppe og føres forbi; gaar de med Fortovets Bevægelse, ser det ud, som skrider de latterlig hurtigt afsted; gaar de mod Bevægelsen, føres de alligevel baglæns bort.

Uddrag
Og det vandrende Fortov giver en Lyd fra sig, man synes, man skulde kende. Der udgaar en samlet Støj fra hele Systemet, en bedøvende Gny, og det usvækket det samme i Bestandighed.

Det er som Jordens Lyd, vor Klodes Malen hen gennem Æteren, hin tabte Lyd. Den blev vi født med, den indgik fra første Begyndelse i vor Organisme, saa at vi ikke kan vide af den.

Men her er den bragt til Veje igen. Det vandrende Fortov har i sig en Gnist af kosmisk Humor.

Derfor staar Folk og smiler henrykt, og derfor ler de usikkert – fik de ikke rigtigt fat i Pointet? Fortovet maler uforstyrreligt rundt om Udstillingen, bugter sig med megen Alvor under Træerne, tordner i store rigelige Kurver om Hjørnerne. Der er en egen rolig Fekunditet over det.

Denne Føren Folk væk i al bred Mag præger Udstillingen som sund og betrygget trods al konfus Overdaadighed. Og Fortovets pulveriserede Helvedlarm tilspidser ens Ævne til at nyde ... man ved ikke, hvor dulmende kærligt Luften tier et hvilket som helst andet Sted, før man har lagt en dygtig Distance mellem sig og Fortovet.

Er der ikke noget primitivt frugtbart i dette – et Barn, der dundrer paa Kasserolle med Ildtang, et Barn, som man kunde prygle og som man beundrer! Ja, Fortovets tunge Klodelyd rummer den frugtbareste, den dybeste Tanke -: saa sød bliver Søvnen, saa uanet kvægende skal det være at ligge i Jorden, naar Livets frydefulde Hurlumhej er forbi!