Indledning
Kampagner har ofte et formål, som vil påvirke målgruppen. Det kan være alt fra målgruppens holdning til målgruppens adfærd, som kampagnen vil forsøge at ramme og måske ændre.

Sikkertrafik har siden cirka 1930 forsøgt at danne en sikker trafik på de danske veje, dertil har de rådet for Sikker Trafik brugt en masse kampagner. Et eksempel kunne være kampagnen “Kør bil, når du kører bil”.

Denne kampagne har til formål om at undgå, at føreren af bilen er uopmærksom, som kan ende ud i en dødsulykke.

Med videoer og reklamer formår denne kampagne faktisk at skabe en større opmærksomhed i trafikken. “De Nåede Færgen” er en kampagnefilm for Rådet for Større Færdselssikkerhed. Kortfilmen er baseret på novellen “Naaede de færgen?”.

“Naaede de færgen?” er en novelle fra 1925. Forfatteren af novellen er Johannes V. Jensen, som er en dansk forfatter, der desuden også vandt en Nobelpris i litteratur.

Uddrag
Bipersonen, Vira, har tillid til Sophus. Dette fremviser hun eftersom hun lader Sophus køre og tage kontrol, "de små kritiske situationer som Sophus klarede undervejs var hun i en fuldkommen lykkelig uvidenhed om".

I forhold til Sophus så spiller kæresten, Vira, ikke en væsentlig rolle i novellen. Der beskrives kort, at hun har “og en lille sød Læderhjelm paa Hovedet”.

Den alvidende fortæller beskriver Vira med sød, mens Sophus beskrives som at han tør give “ Gas i Bunden ved slige Lejligheder.”

Elvira betyder “helt sand”, dog nævner fortælleren, at hun hedder Vira i daglig Tale. Navnet Vira har ingen betydning, på samme måde som hun ikke har en stor indflydelse i fortællingen.

For forfatteren er præsentationen af miljøet ofte vigtigt, for en god præsentation af et miljø vil få læseren til at føle man selv er tilstede.

Det gør Johannes Jensen ret godt, når han fortæller detaljeret, at handlingen foregår på en landevej mellem Middelfart og Odense.

Denne lange vej kan symboliseres med livsforløbet og en udviklingsproces, hvor der på vejen til målet mødes forhindringer. På samme måde som Sophus møder forhindringer når han skal nå færgen.

På længere sigt vil denne vej have en større betydning, for på selve vejen udvikler Sophus sig ikke, dog ville man måske kunne lære noget af ulykken. Dermed fører vejen på længere sigt til en udviklingsproces.

Der beskrives, at “Det var en ganske tidlig Sommermorgen, til at begynde med endnu med lidt Taage og kort Synsfelt, saa der skulde passes paa”.