Indledning
At analysere en novelle. Det er ikke nyt. Du har haft det i folkeskolen og hhx - men måske vil en repetition være en god idé. Derfor henvisning nedenfor til forskellige muligheder. Brug den du synes siger dig noget - eller kombiner.

Husk - du vælger relevante analysepunkter ud til din tekst - og HUSK at ikke alle punkter i analysemodellerne er lige relevante ved hver tekst.

Her er henvisning til blot et par af alle de fremgangsmåder, man kan finde. For tiden er der fri adgang til alle muligheder, så du kan evt. selv finde andre.

Indholdsfortegnelse
Hvad? (analyse af indhold)

Hvordan? (analyse af form)

Fortolkning:

Nedenstående kan du finde på Systime.

Hvad? (analyse af indhold)

Hvordan? (analyse af form)

Fortolkning:

Uddrag
• Handling: Hvad handler teksten kort beskrevet om, og hvad sætter den i gang? Hvilket motiv eller hvilke motiver kredser teksten om? Hvilken konflikt er på spil?

• Tid og miljø: Hvornår foregår handlingen (historisk tid, årstid, tid på dagen m.m.), eller er det svært at bestemme tiden?

På hvilket geografisk sted foregår den (nation, land eller by, hav, skov, bjerge osv.)? Hvilket miljø foregår den i (socialt lag, aldersgruppe, etnisk gruppe osv.)?

Er der tale om to eller flere forskellige miljøer? Er der tale om et realistisk, et absurd eller et fantastisk univers?

• Personkarakteristik: Hvem er de centrale personer? Giv en karakteristik af dem. Se efter ydre kendetegn (alder, køn, udseende, beklædning m.m.) sociale kendetegn (uddannelse, arbejde, social placering m.m.)

og indre kendetegn (væremåde, egenskaber, selvopfattelse m.m.). Vær opmærksom på kontrastpersoner. Er personbeskrivelserne dybe og nuancerede eller er de flade og sparsomme? Er personerne mere typer end individualiteter?

• Forholdet mellem personerne: Hvilket forhold har personerne til hinanden? Hvilke indbyrdes konflikter har de?

Hvordan ser de på hinanden og reagerer på hinanden? Hvordan taler de med hinanden? Undersøg dialogen (taler de respektfuldt til hinanden, ned til hinanden, forbi hinanden osv.).