Indholdsfortegnelse
Komposition/tid:
Fortæller og fremstillingsformer:
Personkarakteristik og miljøskildring:
Konflikt:
Sproglige forhold:
Motiv/Tema:

Uddrag
Formen i novellen i forhold til den lærd mand er ude-hjemme- ude.
For skyggen er det Hjemme – ude – hjem- fordi den starter i de varme lande hvor skyggen er størst der.

Den lærd mand rejser frem og tilbage, han rejser fra de varme lande på syden til de kolde lande på norden. Bagefter tager skyggen med den lærd mand tilbage til syden.

Den lærd mand mister sin skygge lige pludselige da han var i de varme lande, så rejser den lærd mand til norden og fortalt sin historie. På vej tilbage til de varme lande får den lærd man en ny skygger der vokser mere og mere, indtil den var så stor at halve af den var nok.