Desmi AS, Calibri AS osv. | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

DESMI A/S er en dansk producent af pumpeløsninger med hovedsæde i Nørresundby. Virksomheden blev stiftet i 1834 i Aalborg af Henning Smith under navnet De Smithske.

DESMI A/S har specialiseret sig indenfor udvikling, produktion, salg og service af pumper og pumpeløsninger til forretningsområderne: marine, industry, defence & fuel, and utility.

DESMI A/S' pumpeløsninger sælges til mere end 100 lande via et netværk af datterselskaber og distributører på seks kontinenter.

1.1 (10%):
Redegør med udgangspunkt i ovenstående materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Desmi A/S i perioden 2017 til 2019.

1.2 (15%):
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1

1.3 (10%):
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1

1.4 (10%):
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,92 g i 2018 til 0,98 g i 2019 er en fordel for Desmi A/S' ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1

Opgave 2

Virksomheden Porcelænsfabrikken A/S fremstiller eksklusivt håndlavet porcelæn. Porcelænet findes i mange danske hjem og er desuden kendt over store dele af verden.

Et af Porcelænsfabrikkens vækstmarkeder er Kina. Kina har selv en meget lang tradition for fremstilling af porcelæn, men købestærke kinesere i storbyerne har de senere år fået øjnene op for dansk design. Porcelænsfabrikken A/S har derfor oprettet en salgsafdeling i Beijing.

2.1 (5%):
Beregn de totale distributionsomkostninger (TDC) for hver af de to alternative transportformer.

2.2 (5%):
Forklar, hvilken løsning virksomheden bør vælge ud fra en transportøkonomisk betragtning.

2.3 (5%):
Beregn, hvor meget fragtomkostningen ved togtransport kan ændre sig, før de to alternative transportformer er lige attraktive.

2.4 (5%):
Beregn, hvor meget fragtomkostningen ved flytransport kan ændre sig, før de to alternative transportformer er lige attraktive.

2.6 (5%):
Redegør for, hvilke andre forhold end de rent transportøkonomiske, der bør inddrages ved beslutning om transportform.

Opgave 3

Virksomheden Calibri A/S overvejer at outsource virksomhedens produktion til en leverandør.

Calibri A/S har vurderet, at der ikke er noget til hinder for en outsourcing af produktionen. Calibri A/S ønsker derfor at få undersøgt, om den selv kan producere til en lavere pris end den, som den udvalgte leverandør har givet tilbud på.

3.1 (10%):
Vurder, om virksomheden bør opretholde egen produktion.

3.2 (5%):
Beregn, hvor meget den årlige produktion mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere.

3.3 (10%):
Diskuter fordele og ulemper ved henholdsvis egen produktion og outsourcing af produktionen.

Uddrag
Alt i alt har udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne været positiv.

Årsagen til stigningen i overskudsgraden er, at den positive udvikling i forholdet mellem omsætning og henholdsvis distributionsomkostninger og administrationsomkostninger har mere end opvejet den negative udvikling i forholdet mellem omsætning og produktionsomkostninger.

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forbedret i perioden, idet aktivernes omsætningshastighed er steget fra 1,43 g i år 17 til 1,48 g i år 19, dvs. en stigning på 0,05 g.

Virksomhedens anlægsaktiver er i samme periode steget med 18 %. Denne udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed positivt, idet omsætningen er steget med 82 %.

Varebeholdningen er i perioden steget med 193%. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 82% har denne udvikling påvirket aktivernes omsætningshastighed positivt.

Tilgodehavender fra salg er steget med 100%. Sammenholdt med stigningen i omsætningen på 82% har udviklingen påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt.

Alt i alt har udviklingen i virksomhedens kapitaltilpasningsevne været positiv.

Årsagen til faldet i aktivernes omsætningshastighed er, at den positive udvikling i forholdet mellem omsætning og varebeholdningerne ikke har opvejet den negative udvikling i forholdet mellem omsætning og anlægsaktiver samt tilgodehavender.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu