Indledning
Civile borgere bliver ofte glemt i krigens kaos og tumult. Medierne glemmer eller undgår, at berette om de civile borgeres hverdag og deres perspektiv på krigen, som foregår i deres baghaver.

Det er netop på grund af denne tendens/problematik, at den danske journalist med afghanske rødder Nagieb Khaja har formidlet de civile afghanske borgeres hverdag i dokumentarfilmen ”Mit Afghanistan”, der havde premiere i 2012.

Uddrag
Hvis vi ser nærmere på dramaturgien anvendt i dokumentaren, kan der argumenteres for, at den udvikler sig efter bølgemodellen.

Dokumentaren starter med anslaget, som foregår i Danmark, og derefter en indstilling af mobiltelefoner med forskellige arabiske navne på.

Denne indstilling fungerer også som et fremdriftsmiddel, da det er et clue til, at det er disse telefoner, som de civile

borgere skal filme deres hverdag med. Efter anslaget bliver vi præsenteret for Khaja og hans formål med denne dokumentar, hvilket leder til point of no return, hvor han og kameraholdet tager til Afghanistan.

Herefter er der scener med uddybning og derefter mellemspil (-8:50 - -8:15). Dog er klimaksepisoden meget udstrakt, og på den måde forsvinder spændingen muligvis hos seeren.

Det kan på den anden side skyldes, at det blot er et uddrag af hele dokumentaren og derfor er hele bølgemodellen ikke udfyldt.