Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Identificer og analyser virksomhedens interne forhold og vurder virksomhedens kernekompetencer.

Opgave 2
Analyser købsadfærden for en eller flere af Metalwos kunder. Argumenter desuden for hvilke valgkriterer, som må anse for at være de vigtigste for Metalwos kunder.

Opgave 3
Analyser Metalwos strategiske muligheder.

Opgave 4
Tag afsæt i en af de 4 cases.
Udvælg en relevant problemstilling, analyser problemstillingen ved hjælp af modeller og teorier relateret til producentmarkedet. Med afsæt i analyserne vurderes Metalwos handlemuligheder.
- Vores problemformulering:
- Analyse:
- Delmarked:
- Købstyper:
- Valgkriterierne:
- Løsning på problemformulering

Opgave 13.7
Metalwo er en mindre metalvarefabrik, som designer, udvikler, producerer og monterer betjenings- og frontpaneler. Læs mere om Metalwo i eksempelboksen.

1. Vurder henholdsvis build-up og break-down tankegangens anvendelighed ved segmentering af markedet for Metalwos produkter på producentmarkedet.

Opgave 13.1
1. Gør rede for, hvorledes producentmarkedet adskiller sig fra konsumentmarkedet. Tag udgangspunkt i relevante karakteristika.

2. Forklar hvorledes forskelle i karakteristika for producent- og konsumentmarkedet kan have betydning for virksomhedernes tilpasning af deres markedsføring mod de 2 markeder.

Opgave 13.2
1. Find tre virksomheder, der sælger deres produkter på hvert af de tre delmarkeder samt to, der sælger til både konsumentmarkedet og et eller flere delmarkeder på producentmarkedet.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave 1
Identificer og analyser virksomhedens interne forhold og vurder virksomhedens kernekompetencer.
- En kernekompetence er at de er en af de næste eneste leverandører som overfladebehandler aluminium som en af de få i Danmark
- Arbejder med iværksættere
- En af deres kernekompetencer kunne være at deres lønandel er lav så de kan producere i Danmark stedet for udlandet, fordi så bliver produktet også mere effektivt og med kvalitet