Indledning
Hvorvidt medierne skal bringe billeder, der åbenlyst dokumenterer død, krig og rædsel er spørgsmålet. Skal billeder, der viser en rå̊ og grusom virkelighed publiceres, eller skal der tages etiske hensyn? Og hvilken betydning og påvirkning har billeder på læsernes opfattelse af den verden, vi lever i?

Disse spørgsmål har præget diskussionen i mediebranchen efter en treårig kurdisk dreng, Aylan Kurdi, skyllede dø i land på en strand efter en flugt fra den syriske borgerkrig.

Uddrag
Jakob Sheikh, er en af de journalister, der i en artikel på journalisten. dk d. 7. september 2015 bruger den konkrete sag til at udbrede sine synspunkter vedrørende mediernes brug af billeder.

Han forholder sig til mediernes ansvar i forhold til at formidle og dokumentere den faktuelle virkelighed. Argumentationen lyder, at medierne afskærer læserne fra at forstå̊ verdens problemstillinger, når de undlader at vise billeder af døde mennesker.

Til en vis grænse hylder han oplysningsgraden, men kritiserer, at censuren stadig afskære journalisterne fra at bringe billeder af hensyn til de pårørende. Sheikhs formål med debatindlægget er at påvirke andre journalister, der læser journalisten.dk

Jacob Sheikh er bevidst om sin rolle som journalist. Han melder sig ind i debatten med et klart synspunkt om, at der ikke bør være begrænsninger på, hvilke billeder medierne viser.

Citatet på linje 95 er et godt eksempel på, at han mener, at medierne netop har pligt til at dokumentere virkeligheden: ”Det er på tide, at vi viser det.” Han pointerer, at de ucensurerede billeders magt og effekt ikke bør underkendes. At billederne netop kan bidrage til at rykke folks bevidsthed om døden og derved skabe en større indsigt og forståelse hos politikere/magthavere.