Medicin | Smertekemi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgavekrav:
Teori om acetylsalicylsyre
Medicinprojekt – acetylsalicylsyre
- Formål
- Teori
Fremstilling af acetylsalicylsyre
- Del 1: syntese af acetylsalicylsyre
- Apparatur:
- Kemikalier:
- Metode:
- Udførelse:
- Del 2: Omkrystallisation af produktet
- Apparatur:
- Kemikalier:
- Del 3: Renhedskontrol og brusning af produktet
- Apparatur:
- Kemikalier:
- Renhedskontrol:
- Brusning:
Efterbehandling
Spektrofotometrisk bestemmelse af acetylsalicylsyre
- Formål
- Teori
- Sikkerhed og oprydning
- Materialer
- Apparatur
- Kemikalier
- Fremgangsmåde
- Omdannelse af syntetiseret acetylsalicylsyre til salicylsyre:
- Fremstilling af en 3,00*10-3 M salicylsyre stamopløsning (KUN ÉN GRUPPE!):
- Tilberedning af forskellige koncentrationer af stamopløsningen:
- Måling af absorbans:
Efterbehandling
TLC-analyse acetylsalicylsyre
- Formål
- Teori
- Udførelse
- Resultat
- Efterbehandling

Uddrag
Atomgruppen CH3CO kaldes acetyl, og deraf kommer navnet acetylsalicylsyre. Man bemærker, at acetylsalicylsyre både er en carboxylsyre og en ester.

Esteren dannes formelt ved kondensation af eddikesyre med phenolgruppen i salicylsyre, i det følgende skal I benytte en lidt anden fremgangsmåde.

Forskellige forbindelser afledt af salicylsyre forekommer vidt udbredt i planteverdenen. Det har været kendt i flere hundrede år, at et vandigt udtræk af piletræets bark har en febernedsættende virkning.

Man ved nu, at virkningen skyldes barkens indhold af salicylsyrederivater. I 1838 blev salicylsyre fremstillet for første gang.

Til fremstillingen anvendte man netop udtræk af piletræets bark. Navnet salicylsyre er dannet af salix, som er det latinske navn for piletræ.

---

De anførte reaktioner bruges stadig til industriel fremstilling af acetylsyre. Man lader carbondioxid reagere med tørt natriumphenolat ved ca. 125°C og et carbondioxidtryk på 5 atm.

Omkring 1875 begyndte man at afprøve renfremstillet salicylsyre som lægemiddel, i første omgang til at lindre gigtsmerter.

Desværre viste det sig, at der er en alvorlig ulempe ved at bruge salicylsyre, idet stoffet virker irriterende på maveslimhinden. Indtagelse af salicylsyre kan give kraftige mavesmerter og alvorlige blødninger i maveslimhinden.

I slutningen af århundredet fandt man på at omdanne salicylsyre til acetylsalicylsyre. Derved fik man et stof, som virkede noget mindre aggressivt på maveslimhinden.

Acetylsalicylsyre har de samme positive virkninger som salicylsyre. Når acetylsalicylsyre optages i blodet spaltes (hydrolyseres) stoffet nemlig til salicylsyre og eddikesyre.

Det er relativt nemt at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. Acetylsalicylsyre blev markedsført første gang i 1899 af firmaet Bayer, som solgte stoffet under navnet Aspirin.

Dette produktnavn anvendes hyppigt som synonym for acetylsalicylsyre. På apoteker latin hedder stoffet acidum acetylsalicylicum. Tabletter med acetylsalicylsyre kan købes i håndkøb.

De mest kendt er: Albyl, Magnyl, Aspirin, Idotyl. Acetylsalicylsyre anvendes også i kombination med andre aktive stoffer.

Et eksempel er Kodimagnyl, der foruden acetylsalicylsyre indeholder lidt af det smertestillende stof kodein.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu