Matematik aflevering | Definitionsmængden

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Tegn grafen for en funktion f, der opfylder følgende: • Definitionsmængden Dm(f) = ]− 8;5]
• Funktionen er positiv i definitionsmængden
• Funktionen har globalt maksimum i punktet (2,5)
• (0) = 3

Opgave 2
a) Undersøg, om = 3 er en løsning til ligningen 2 − 10 − 2 = 2

Opgave 3
Figuren viser tre grafer A, B og C. ; a) Gør rede for, hvilken af graferne der er grafen for funktionen = 4* 1,3

Opgave 4
Omsætningen R (i 1000 kr.) og omkostningerne (i 1000 kr.) ved produktion og salg af en vare er bestemt ved funktionerne med forskrifterne:

Opgave 5
En lineær funktion f i to variable er givet ved forskriften
( , ) = 3 +4
a) Bestem mindsteværdien for f indenfor polygonområdet.

Opgave 6
a) Skriv en sammenhængende tekst på ca. 0,5 side om eksponentielle funktioner. Inddrag flest mulige faglige begreber og giv et eksempel på en anvendelse.

Uddrag
Jeg kan derfor udelukke C, da en eksponentiel funktion enten er voksende eller aftagende monotont, altså med en fast procent, og den kan altså dermed ikke både være aftagende og voksende.

Jeg kan aflæse på billedet at de alle skærer i samme punkt på y-aksen, dermed er vores b-værdien ikke til;hjælp.

Derfor bliver jeg nød til at sammenlignede de to a-værdier. A- værdien er givet ved 1,3 og da a>1 må grafen dermed være stigende. Derfor kan jeg også udelukke B, da den er aftagende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu