Indholdsfortegnelse
1. Redegør for magtens tredeling og forklar hvorfor den er delt sådan. Redegør også for mediernes rolle i samfundet. Inddrag her bilag 1.

2. Undersøg de demokratiske udfordringer artiklen beskriver. Kom i den forbindelse ind på den grundlovssikrede ytringsfrihed.

3. Diskuter hvad det har af betydning for et demokrati, når der er for tæt en relation mellem magthaverne og medierne.
- Bilag 1:
- Bilag 2:

Uddrag
Den lovgivende magt er fordelt mellem Folketinget og den siddende regering. De vedtager lovene. Her kan medierne påvirke nogle beslutniger.

Medierne skaber en debat, de stiller altså spørgsmål til forskellige ting som politikerne så skal kunne svare på og evt. gøre det til en lov.

Det er her hvor medierne “sidder på vagt” og er klar med spørgsmålene hurtigst muligt, hvis f.eks. en politiker laver nogle fejl som ikke er blevet bemærket. (Redningshunden, Vagthunden, Jagthunden)