Magtens placering | Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
1a. Argumentér ud fra realistisk teori om international politik imod Søren Søndergaards synspunkter på dansk sikkerhedspolitik, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.

1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem indkomst, uddannelsesniveau, etnicitet og valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2013, der kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Hypotese 1:
Stemmeprocenten for folk med lange videregående uddannelse er langt højere end folk med en gymnasial uddannelse, fordi folk med lange videregående uddannelser oftest er meget lært og større viden om samfundsforholdene i Danmark.

Hypotese 2:
Personer med en lavere indkomst har oftest end lavere valgdeltagelse, da de sociale forhold spiller en stor rolle ift. til valgdeltagelse.

Hypotese 3:
Stemmeprocenten for danskere et markant højere end for efterkommere, hvilket bl.a. kan skyldes at de ikke føler sig en del af samfundet.

Uddrag
Søren Søndergaard nævner at militært oprustning, ikke er den rigtige vej til en fredeligere verden.

Han mener også at Danmark bør deltage og blive en del af et tættere samarbejde i Nordeuropa for mere fred og nedrustning.

Det er dog ifølge min opfattelse ikke den rigtige vej at gå, samt den forkerte sikkerhedspolitiske strategi at vælge, da jeg ikke tror at færre militære midler har en positiv effekt på vores sikkerhed, samt at Nordisk samarbejde vil blive en sikkerhedspolitisk fordel for Danmark.

Næsten alle stater vil prøve at sikre deres egen overlevelse, og derfor er mindre militært oprustning meget ubrugeligt i sikkerhedspolitikken.

Søndergaard ser FN ́s som en god ting, der er med til at skabe fred og sikkerhed, men som Irak-krigen i 2003, er der mange stormagter der tilsidesætter FN-konventioner herunder USA. Dvs. at forskellige internationale love betyder ingenting, hvis stormagter beslutter sig for at invadere små stater.

Derfor er mindre militært oprustning ubrugelige i sikkerhedspolitisk spørgsmål. De forskellige individuelle stater kan kun sikre deres overlevelse, ved at sikre sig de rigtige alliancer og ved at opbygge militære kapaciteter.

Kapaciteten bestemmes bl.a. af militære ressourcer, BNP mm. der er med til at dele verden op i stormagter og små stater, herunder Danmark. Danmark er et meget lille land, og bør derfor fokusere på at danne alliancedannelse med andre lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her