Magtens tredeling i Danmark | Samfundsfags Opgave

Indholdsfortegnelse
Den lovgivende magt:
De udøvende magt:
Den dømmende magt:
En fjerde statsmagt?
Grundloven:
Borgernes rettigheder:
De krav, der stilles for at man kan ændre grundloven, er følgende:
Borgernes pligter:
En række betingelser for at kunne få dansk statsborgerskab, du skal Bl.a.
• Civile rettigheder
• Politiske rettigheder
• Sociale rettigheder

Uddrag
I Danmark er statsmagten delt op i den lovgivende, den udøvende, og den dømmende magt. Dette kaldes magtens tredeling og har en vigtig funktion i det danske folkestyre.

Den lovgivende magt: 179 medlemmer
Den lovgivende magt bliver i Danmark varetaget af (kongen/folketinget, hvor landets love vedtages. Folketinget har en kontrolfunktion i forhold til regeringen. Folketingsmedlemmer kan stille spørgsmål til regeringens ministre og dermed kontrollere, at de udfører deres arbejde efter loven.

De udøvende magt: 15-25 ministre
Der står i vores grundlov, at det er kongen som har den udøvende magt. Men i dag varetages denne funktion af (symbolsk magt kongen/regeringen. Statsministeren leder regeringen og udnævner en række ministre, der styrer landet på hvert sit område. Regeringen og ministrene skal sørge for, at folketingets love bliver ført ud i livet. Ministrene er på samme tid oftest almindelige medlemmer og Folketinget, som vedtager vores love. På den måde er skellet mellem den lovgivende og udøvende magt lidt flydende i Danmark.

Den dømmende magt: Byret, landsret og højesteret
I Danmark varetages den dømmende magt af domstolene, og det er kun domstolene, der kan dømme i retssager. Det betyder, at Folketinget ikke må blande sig i domstolenes afgørelser. Hvis nogle politikere er uenige i den måde, domstolene administrerer lovene på, kan de forsøge at finde et flertal for at ændre lovene. Domstolene skal efterfølgende dømme ud fra de ændrede love.
Dommere må ikke sidde i Folketinget. Derfor kan de heller ikke være med til at lave de love, de skal dømme efter. Domstolene opnår dermed stor uafhængighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her