Lyriske fremstillinger af samfundskritik | Dansk aflevering

Indledning
Kritik.Et ord mange nok ikke ville associere med noget positivt eller nødvendigt. Men det er det. Specielt kritik af samfundet spiller en vigtig rolle i forhold til udvikling og fremgang.

Netop samfundskritik er lyrik yderst velegnet til at formidle, og dermed få startet den debat der kan få stenen til at rulle. For lyrik gør det muligt at sætte ord på de problematikker, der opstår i vores samfund, og er derfor et ideelt rum for samfundskritik.

Lyrik kan altså skabe forståelse, og danner derfor et godt grundlag for debat. Netop dette er de to digte “DEMOKRATUR” og “FORRÆDERENS DOLK FØRES AF FAMILIE OG FOLK” fra“Yahya Hassan 2” skrevet i 2019 af Yahya Hassan (1995-2020) et eksempel på.

Samfundskritikken ses tydeligt i begge digte, men hvilken rolle spiller skrivestilen på vores opfattelse af budskabet i digtet?

Uddrag
En fortolkning af et digt er vigtigt, for at finde frem til temaet i digtet. “DEMOKRATUR” forholder sig til samfundet og kritiserer det, hvilket “FORRÆDERENS DOLK FØRES AF FAMILIE OG FOLK” også gør.

I begge digte kritiserer digterjeget samfundet, dog på en lidt forskellig måde. Det lyriske jeg i “DEMOKRATUR” kritiserer hovedsageligt modernisme, og meget generelt hele samfundet, altså alt fra håndteringen af borgerkrig og flygtninge til statens sociale ydelser.

Dette gør han bl.a. ved hjælp af gentagelser og kontraster, som skaber en form for ustabilitet, kaos og uro, hvilket underbygget temaet i digtet.

Hvor i “FORRÆDERENS DOLK FØRES AF FAMILIE OG FOLK”, kritiserer digterjeget mere specifikt samfundets håndtering af kriminalitet, hvilket igen gøres ved hjælp af gentagelser og derudover rim, som skaber en oplevelse af uro, kaos og ustabilitet ligesom i “DEMOKRATUR”.

Hertil kommer at digterjeget oplever en splittelse mellem det at være kriminel, og det at være en kendt digter. Denne splittelse bliver tydeliggjort i bl.a. kontrasten mellem “Digtsamling“ og “Krimiplot”, som understreger denne splittelse digterjeget oplever.

Der udtrykkes en form for ustabilitet, uro og vrede i forbindelse med disse kontraster. Hertil kommer at begge digte har en fri komposition som netop også understreger denne, som så mange gange nævnte, uro samt kaos, samt er ordvalget i digtene meget kraftfulde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu