Fiktive fremstillinger af socialt udsatte | Analyse

Opgave 3: Fiktive fremstillinger af socialt udsatte Den analyserende artikel

Indledning
Negative fordomme og intolerance overfor socialt udsatte florerer rundt i samfundet da mange ikke udsatte, har den forestilling, at socialt udsatte enten er dovne, selv har valgt det eller nasser på sam- fundets velfærdsstat.

Dog kan fordomme om andre hurtigt overtage virkeligheden, for ofte er der gode grunde til, hvorfor socialt udsatte personer er endt i den position som de er i. Virkeligheden for socialt udsatte kan være barsk og anderledes, hvilket for mange kan være svært at forstå og sætte sig ind i, da man ikke kender deres baggrund.

Samtidig er socialt udsattes virkelighed en, som mange bevæger sig langt uden om, da den kan virke skræmmende og fyldt med vanskeligheder som f.eks. misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller hjemløshed.

Det er derfor interessant at kigge på, hvordan fiktion er med til at fremstille socialt udsatte på forskellig vis, og om det fordomsfulde syn på socialt udsatte forstærkes eller formindskes alt efter hvordan de fremstilles.

Uddrag
Novellen ”frugt” kan perspektiveres til den danske film ”Submarino” af Thomas Vinterberg fra 2010. I filmen optræder en bred pallette af socialt udsatte, men der fokuseres især på to brødre, Nick og hans bror, som har stærke ar på sjælen efter deres hårde barndom med en alkoholiseret mor.

Filmen skildrer socialt udsatte og deres liv fra de barskeste sider, hvor man oplever hvilke hårde ting og oplevelser et liv med sociale problemer kan indeholde, både i form af misbrug, men- neskelig fallit og psykisk ustabilitet.

Nicks bror fremstilles med et liv fyldt af kaos og intet over- skud. Han lever på kontanthjælp, har et stort stofmisbrug, vælter rundt og henter sin søn Martin på- virket fra børnehave.

Alt sammen noget, som tyder på et usundt liv, og noget mange ikke udsatte personer kobler sammen med en socialt udsat person, hvilket gør at deres fordomme bliver bekræf- tet gennem filmen.

Samtidig stjæler Nicks bror fra en ældre dame, stjæler fra bustikker og ender som narkohandler, hvilket alle er uacceptable og ulovlige gerninger i Danmark, hvilket gør, at man som seer først bliver frustreret over ham og tænker, at han skal få styr på sit liv.

Dog ændres synet på ham, da man ser og forstår baggrunden for, hvorfor han begår de gerninger han gør, da han vil gøre alt for, at sin søn har det godt, har mad på tallerkenen og ikke mangler noget. På den måde danner man sympati med ham, og man forstår hvorfor han føler, at han bliver nødt til at stjæle for at være en god far.

Som seer accepterer man derfor hans valg og får medfølelse med ham, da man kender hans baggrund, og på den måde bliver hans gerninger på en måde mere okay.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu