Luftmodstand | Opgave | 10 i karakter

Formål

Formålet med dette forsøg er at undersøge om det kan eftervises, at luftmodstanden på en genstand er proportional med genstandens hastighed i anden. Desuden vil luftmodstandskoefficienten for en muffinform i den forbindelse bestemmes.

Teori

Når en genstand bevæger sig gennem luft støder den ind i luftens partikler, så genstanden bremses. Denne kraft kaldes luftmodstanden (Fluft).

Luftmodstanden afhænger naturligvis af densiteten (ρ) af den luft, genstanden bevæger sig igennem. Des højere densitet, desto mere luftmodstand, idet den derved gennemsnitligt støder ind i flere luftpartikler.

Af samme grund spiller genstandens tværsnitsareal (A) også en rolle. Endnu en afgørende faktor er genstandens form, eftersom nogle former er mere aerodynamiske end andre og derved bedre ”skærer” igennem luften og undgår friktion.

Indholdsfortegnelse
Forsøg 1
Formål
Teori
Materialer
Udførsel
Data
Efterbehandling
Usikkerheder
Fejlkilder
Afvigelse
Diskussion
Konklusion

Forsøg 2
Formål
Materialer
Udførsel
Teori
Efterbehandling
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Som det ses i omskrivningen er luftens densitet, luftmodstandskoefficienten og tværsnitsarealet konstante og ganget med 1/2 betegnes de k. Ifølge teorien er luftmodstanden altså proportional med hastigheden i anden og k er proportionalitetsfaktoren.

Ifølge Newtons første lov, loven om inerti, vil et legeme enten være i hvile eller foretage en jævn, retlinjet bevægelse, hvis den ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter, der ophæver hinandens virkning.

Når en muffinform er i frit fald, er den påvirket af to kræfter: Tyngdekraften, som hiver muffinformen ned mod jorden, og luftmodstanden, der bremser den.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu