Problemformulering
Teoretisk skal der gennemgås begreberne uftmodstand og dets relevansi et frit fald. Eksperimentel skal der bestemmes luftmodstandskoefficienten for en type kageform. Der skal laves en diskussion om den beregnede værdi af c" har den forventede størrelse.

Indledning
Luftmodstand er en modarbejdende modstand som der ofte glemmes at tage hensyn til. Modstanden har en afgørende effekt på genstanden, der bevæger sig i luften.

Dette eksperimentelle projekt i fysik vil derfor omhandle det frie fald med luftmodstand. Luftmodstandens væsentlige betydningen under et frit fald, gør den interessant at undersøge.

Opgaven vil teoretisk forklare luftmodstand og dets rolle i frie fald. Eksperimentelt er der vist at luftmodstandskoefficienten ved et frit fald for denne type kageform er 0,28. I diskussionen argumenteres for at luftmodstandskoefficienten har en lavere størrelse end forventet.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Teori
Data
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
I dette afsnit gennemgås den relevante teori for begreberne luftmodstand dets relevans i et frit fald. Luftmodstand kan grundlæggende beskrives som den modstand en genstand oplever ved bevægelse i luft.

Luftmodstand er altså en form for gnidningskraft hvor luften påvirker en genstand med en kraft, som oftest måles i N. Hvis der ønskes at en genstand bevæger sig med en meget høj hastighed, som f.eks. et fly, er luftmodstanden uønsket.

Det kræver derfor en bestemt kraft for at bevæge en genstand med en bestemt hastighed, i det luften udarbejder en modarbejdende kraft mod denne genstand. Derfor er et aerodynamisk design det optimale for at undgå kraftig påvirkelse af luftmodstand.

Luftmodstandskoefficienten for en genstand beskriver altså hvor meget luftmodstanden påvirker genstanden, en lavere luftmodstandskoefficienten betyder at genstanden er mere aerodynamisk.