Livet og Døden | Analyse

Indledning
Hvad skal der ske når vi dør, og er der virkeligt et liv efter døden? Om der er et liv efter døden er en evig diskussion hos mennesket. Døden vil altid være et emne, der berører det enkelte individ. Nogle mennesker ser livet som noget der skal leves i nuet, dvs. inden døden finder sted.

Andre mennesker ser livet som guds skabelse og en påmindelse om et efterliv, hvor paradiset er det endeligt hjem. Hvad livet reelt er et stort spørgsmål for menneskehjernen.

Er livet bare en test til det evige liv efter døden eller er livet bare slut når vi dør? Disse spørgsmål er blandt mange spørgsmål som udtrykkes i både digtet ”Lær mig, O skov, at visne glad” fra 1813, skrevet af Adam Oehlenschläger, og digtet “Ode til døden’’ fra 2001 af Benny Andersen.

Uddrag
I (strofe 1, vers 13) står der ”god dag at dø på, hvis det skulle være, om end mandag ville passe bedre”, hvilket Andersen beskriver døden med . Andersen er ironisk, som om døden er noget banalt, hvilket afspejler en form for underforståede humor.

I Oehlenschläger digt, selvom han er lidt bange for døden, ser fortælleren frem til livet efter døden. I Benny Andersens digt vil “Jeg’et” udskyde sit død, men ikke fordi “Jeget” er bange for døden, men på grund af den kærlighed han har til sin elskede.

I strofe 1 hører vi om “Jeg’et”, dvs. vi får indblik i fortællerens liv. På trods af, at fortælleren fortryder nogle ting, opfatter fortælleren sit liv som et godt liv, og hvis det skulle være kunne han god dø, men han vil gerne vente lidt. I strofe 2 bliver hans elskede beskrevet ( strofe 2, vers 4) ”disse øjne dette smil denne stemme, lukket og slukket, dén går ikke du gamle”.

Der bliver også lavet sjov med døden, og det gør Benny Andersen så også i strofe 3, hvor nogle af versene er direkte skrevet som en samtale med døden.

Han henvender sig gennem sin ironi, frygtløshed og humor fx. (strofe 3, vers 35) “men hold nallerne fra hende” og (strofe 3, vers 38) “bliver over mit lig”. Ironien og humoren udtrykkes både via “men hold nallerne fra hende”

og “bliver over mit lig”, hvilket er talemåder, hvor det første kan betragtes som humoristisk, og den anden som ironisk Det er en af grundene til, at digtet er skrevet som en ode.

En ode er karakteriseret ved at være en reverens til dette tilfældige noget, som fremkalder et stort emne som døden. Men i Benny Andersens digt herliggør han ikke døden, men laver sjov med den. Der står i strofe 3, vers 6 “Hallelunej”, hvor han leger med ordene, og laver sjov med døden igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu