Livet i Ghettoen | Noter DHO

Indledning
Ghettoen er et interessant sted at undersøge nærmere. I starten var ghettoen bygget til hensigt for middelklassen, da det var billigere og en hjælp til samfundet, sådan blev det ikke.

I dag er det størstedelen med anden etnisk baggrund der bor der, da det er billigt og at de kan bo nær deres familiemedlemmer og venner.

Vi ser og hører i nyhederne, at der sker en masse kriminelle hændelser i ghettoområderne, men det er kun den ydresynsvinkel vi ser.

Jeg vil i denne opgave analysere Yahya Hassans digt ”Ghettoguide” for at få en indre synsvinkel på det det at bo i en ghetto og se det fra deres perspektiv.

I redegørelsen, er der fokus på hvordan ghettoen kan have betydning for indvandres opvækst og integration i det danske samfund og hvordan det kan forbedres i fremtiden.

Så jeg vil i denne opgave besvare følgende opgave formulering Baseret på en redegørelse for ghettoens opståen og på hvordan ghettolivet i Aarhus Vest påvirker individerne ønskes en historisk analyse af ”Sort Land” af Ahmad Mahmoud.

Herefter ønskes en danskfagliganalyse af digtet ”Ghettoguide” af Yahya Hassan digtsamlingen fra (2013), med fokus på stedets betydning.

Med udgangspunkt i redegørelsen og analysen ønskes en diskussion af, hvilke roller ghettoen spiller for indvandreres opvækst og integration, og hvordan dette kan forandres fremadrettet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Udviklingen af byen 3
Analyse af Ghettoguide 4
Fortolkning 6
Ahmad Mahmoud: Sort land 6
Diskussion Error! Bookmark not defined.
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag
I 1950- og 1960`erne ændrede industrialisering sig i høj grad. Vi som samfund blev til et moderne samfund og gik væk fra landbrugslandet

på grund af teknologiske fremskridt i hele verdenen. Det resulterede i, at vi som samfund rykkede tættere mod storbyerne, urbanisering.

Dermed tog byplanlægningen i Århus fart og folks efterspørgsel på lejligheder blev stor. Boligerne blev nedrevet, og i stedet fik vi boligblokke, parcelhuse osv.

Århus byen voksede og blev større og større, det resulterede i, at Århus begyndte at ligne en storby med over tid. De århusianske beboer blev også ramt af de økonomiske konjunkturer markant.

Kvinderne kom i arbejde, som igen resulterede i at vi skulle have flere daginstitutioner som så kunne passe børnene, men også uddannelser.

I forhold til de økonomiske konjunkturer, havde det også indflydelse på hvordan byen ændrede sig og hvordan de udvidede sig som by.


Efter 1960`erne mente politikerne at der var behov for at skulle opføre Gellerupparken, fordi det var blevet frembragt til middelklassen.

Det endte med, at imens den blev bygget, flyttede århusianerene til parcelområderne og en stor del af blokkene stod tomme.

”Priserne faldt drastisk på de boligblokke og i stedet for de stod tomme, så brugte kommunen dem altså til at indlogere flygtninge

priserne faldt yderligere og folk med lav indkomst og folk på overførselsindkomst, var tvunget til at vælge det billige, hvilket så blev de her boligblokke.”

dog er synet på Gellerupparken i dag anderledes. Der er kommet store ændringer i forhold til hvordan boligblokkene og parcelhusene er blevet anbragt, men hvad var hensigten med at bygge ghettoen var i starten?

Denne udvikling i Århus by, tog fart da samfundet og danskerne var afhængige af parcelhusene

men på samme tidspunkt begyndte indvandrer og flygtninge at komme til Danmark for at få bedre vilkår og arbejde.

Indvandrerne kom til Danmark og havde ikke mange penge, så de måtte finde noget billigt at bo i, så det endte med at boligblokkene blev for dem grundet deres økonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu