Indholdsfortegnelse
Arbejdsopgave til ”Livet i badeværelset” af Klaus Rifbjerg fra digtsamlingen, Konfrontation, 1960
- Genre: Hvilken slags lyrik er der tale om?
- Form: Hvordan er digtets form?
- Rim: Er der rim i digtet?
- Komposition: Hvordan er digtet bygget op
- Sprog og stil: Hvordan er sproget og stilen i digtet?
- Billedsprog: Bliver der brugt billedsprog i digtet?
- Identifikation
- Fortolkning:
- Perspektivering

Uddrag
Genre: Hvilken slags lyrik er der tale om?
• Episk digt: Fortæller en historie/et forløb.

• Knækprosa: Skrives i prosaform med brudte linjer som en novelle der er klippet i stykker.

• Dramatisk digt: Skildrer oplevelser, tanker, følelser i evt. replikker.

• Lyrisk digt: Her er ingen historie, det er bestående af tanker, holdninger, meninger, stemninger og følelser. Oftest fremstår disse digte meget personligt.