Lineær regressionsmodel | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Der er 5 opgaver i alt.

Opgave nr.
a) Opstil en lineær regressionsmodel, hvor x er antal kunder i kø og y er ventetid i sekunder.
b) Forklar betydningen af konstanten a i modellen.
c) Hvor lang ventetid kan man forvente, hvis der er 16 kunder i kø?
- Derudfra kan jeg se at den i y-aksen rammer de 557,32 som er de sekunder man skal stå i kø.
d) Hvor mange kunder skal vente foran i køen, før ventetiden overstiger 800 sekunder?
- Jeg kan dermed aflæse at der skal være over 24 kunder i køen for, at ventetiden overstiger de 800 sekunder.

Opgave nr. 2
En produktion var i 2015 på 375 tons, og vækstraten var på 9 % pr. år. Opstil en regneforskrift for produktionen y som funktion af antallet af år efter 2015.
a) Beregn vha. forskriften hvor meget der bliver produceret i 2025.
- Dermed kan jeg se at der bliver produceret ca. 887,7614 tons. I år 2025.
b) Hvornår overstiger produktionen 900 tons?
- Produktionen overstiger dermed de 900 tons om ca. 10 år.
c) Hvor lang tid går der inden de har fordoblet deres produktion?
- Dermed kan jeg se at de vil have fordoblet deres produktion efter ca. 8 år.
d) Hvor mange procent skal de afskrive deres gæld med for at det kan lykkes?
- Dette er derfor en negativ rente da der bliver afskrevet af en gæld. Renten er her på 9,4%

Opgave nr. 3
a) Lav et diagram, der viser aldersfordelingen af virksomhedskonkurser i 2009
b) Beskriv aldersfordelingen af virksomhedskonkurser ved hjælp af 2 statiske deskriptorer
- Typeinterval
- Grupperede observationer og gennemsnit/middeltal
- Middeltallet

Opgave nr. 4
a) Bestem lix-tallet for en tekst med 20 punktummer og 55 lange ord.
b) Hvor mange lande ord er der i denne tekst?

Opgave nr. 5
a) Hvad er de ugentlige omkostninger ved at producere 250 stk. Pr. Uge?
b) Løs ligningen K(x) = 25000, og forklar betydningen af løsningen.

Uddrag
I modellen er betydningen af konstanten a, hvad ventetiden i sekunder stiger med for, hver kunde mere, som der kommer i køen.

Det vil også sige, at hver gang der kommer en mere i kø så stiger x-aksen med 1 og de gør altså at ventetiden i sekunder stiger med 28,28 på y-aksen.

---

Igen benytter jeg min regressionsmodel, hvor jeg her sætter et punkt efter y-aksen fordi det er y-aksen der beskriver antal sekunder. Derfra bliver mit punkt altså sat ved 24,58 i x-aksen og i 800 ved y-aksen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu