Linddab AS | Afsætning Case | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Giv en kort præsentation af virksomheden. Du skal som minimum komme ind på:

Opgave 2
Lav en kort gennemgang af Lindabs interessenter. Herunder skal der være en gennemgang af begreberne shareholder value og stakeholder value.

Opgave 3
Med udgangspunkt i det vedhæftede regnskab for Lindab A/S bedes du redegøre for og kommentere udviklingen i årets resultat fra 2017 til 2018.

Opgave 4
I forbindelse med udvidelse af produktionen i Lindab A/S har det været nødvendigt at øge lagerkapaciteten. Derfor har Lindab anskaffet nye lagerreoler. I den forbindelse skal der udarbejdes en afskrivningsplan
4.1 Redegør kort for de to afskrivningsmetoder Lindab kan vælge imellem.
4.2 Opstil en afskrivningsplan for lagerreolerne.
4.3 Hvad vil den bogførte værdi være ultimo år 6?

Uddrag
Kære 1i,
Tiden er inde til at vi skal i gang med den skriftlige dimension i VØ. I denne aflevering vil vi koncentrere os de emner, som vi har været igennem indtil nu.

---

- Deres Leverandør spiller en stor rolle for dem. De forsyner dem med råvarer. Så det er vigtigt at have en god forbindelse med dem.

- Medarbejdere stiller deres arbejdskraft til rådighed for virksomheden, de ønsker til gengæld en tilfredsstillede løn og at der er godt arbejdsmiljø.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu