Uddrag
1.1
Jeg har valgt at beskæftige mig med firmaet ”Lego System A/S”, da det er en stor virksomhed og det derfor vil det efter min opfattelse, vil være lettere at skabe sig et overblik over denne.

1.2
Det er af min overbevisning at ”Lego System A/S” både består af en produktions, - engros,- og detail virksomhed.

Grunden til jeg mener det er en produktionsvirksomhed er, at de selv støber og skaber produkterne, som i dette tilfælde er klodserne man samler, og hele tiden udvikler nye samlevejledninger.

Det er en engrosvirksomhed da de sælger til diverse detailvirksomheder, såsom Salling Group, Top-Toy og andre lignende virksomheder. Det er hertil også en detailvirksomhed i sig selv, da de har fysiske butikker rundt omkring, både i Danmark, men også rundt omkring i verden.

Hvis man her går ind og undersøger LEGO Systems A/S’ officielle virksomhedsinformation kan man herunder se at de beskriver deres selskabsform som en produktionsenhed.

Lego System A/S er grundlæggende en familieejet virksomhed med 75% ejet af KIRKBI A/S, og 25% er ejet af LEGO Foundation.

Hertil kan det ses, at i og med det er et A/S selskab, så er det i realiteten et aktieselskab, selvom vi ikke kan se hvor stor en procentdel af den samlede som er ejet gennem aktier.

1.3
Jeg mener at Lego System A/S’ organisationsstruktur er baseret ud fra ”det funktionelle princip” - se vedlagte model. Dette mener jeg da man ud fra deres ledelse kan se, at mange i ledelsen har overordnede fokusområder

men som samtidig har en finger med i spillet flere forskellige steder i virksomheden. Dette skal forstås som, at dem der sidder i ledelsen, ikke kun har en fast arbejdsopgave, men derimod er med i flere forskellige ting på en gang.