Ledelse | Noter Afsætning

Opgavebeskrivelse
Opgave 1- Ledelsesniveauer
- Undersøg ledelsesniveauerne i Salling Group. Redegør for de forskellige ledelsesniveauer og giv eksempler.
- Hvad kendetegner de forskellige ledelsesniveauer?

Opgave 2- Lederroller
- Hvilke roller har lederne i Salling Groups butikker?
- Brug Adizes' teori og forklar, hvad der kendetegner en god
- Brug igen Adizes' teori og beskriv en profil med bogstaver for hver af de tre ledere.
- Butikschef: pAEi
- HR-chef: paEI
- Koordinator i indkøbsafdelingen: PAei

Opgave 3 - Lederstile
- Redegør kort for teorien om de klassiske lederstile.
- Hvilken af de klassiske lederstile vil være mest hensigtsmæssig at anvende for lederne i en Føtex?
- Hvilke forhold skal lederen tage hensyn til, når han beslutter, hvilken ledelsesstil der skal anvendes?
- Vurder hvordan lederens menneskesyn kan have betydning for valg af lederstil
- Argumenter for, hvilket menneskesyn lederne ifølge Scheins teori bør have, når Salling Group ønsker at fremme motivation og trivsel hos medarbejderne. Inddrag også Herzbergs to-faktor-teori.

Uddrag
I det strategiske niveau de har Per Bank som er præsident og ceo og Marianne Bedsted er kædedirektør for Salling.

I det taktisk niveau de har Louise Gade som arbejder i HR, Nicolai Gradman i logistik og Anders Hagh i Finans og økonomi.

I det operative niveau de har Viktor Jegesi i indkøb og Thor Skov Jørgensen som arbejder i E- handel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu