Indholdsfortegnelse
Forretningsmodel (BMC - bilag 1) 2
Kritiske succesfaktorer 2
Udfordringer 2
Løsningsforslag 3
- Lokation 3
- Konkurrencepræget marked 4
- Lav genkendelsesgrad i udlandet 4
Konsekvenser 4
- Lokation 4
- Konkurrencepræget marked 5
- Lav genkendelsesgrad i udlandet 5
Metodeafsnit 5
Litteraturliste 6
Bilag 1 - Business model Canvas (BMC) 7
Bilag 2 - Regnskabsanalyse 9
Bilag 3 - Pestel 11
Bilag 4 - Vækststrategi 12
Bilag 5 - Konkurrencestrategi 12
Bilag 6 - Værdikædeanalyse 13
Bilag 7 - Porter’s Five Forces 15
Bilag 8 - De 4 p’er 18
Bilag 9 - SOR-modellen 18
Bilag 10 - Konkurrencetragtmodellen 20
Bilag 11 - SWOT-opstilling 21
Bilag 12 - TOWS-matrix 22

Uddrag
Forretningsmodel (BMC - bilag 1)
Grundlaget for Lagkagehuset er deres værditilbud, bestående af deres kvalitetsrige produkter, samt deres koncept og service der tilsammen skaber en unik kundeoplevelse.

Lagkagehuset har ikke den store kunde interaktion ved B2C, dog er kunde interaktionen større ved B2B. Lagkagehuset har 114 butikker i Danmark og rammer på den måde B2C markedet godt. Lagkagehuset distrubuere igennem Nemlig.com.

Medarbejderne er blevet uddannet hos Lagkagehuset, så Lagkagehuset sikre sig den rette kvalitet fra personalet.

Lagkagehuset indgår kun i partnerskaber med virksomheder der har et brand der matcher deres eget brand. De har også indgået et samarbejde med Too Good To Go, som både var efterspurgt af kunderne og medarbejderne

Kritiske succesfaktorer
KSF 1: Høj kvalitet - eksklusivt (De 4 p’er - bilag 8)
Under værdikæden, snakkes der om Lagkagehusets kvalitet, hvor de ligger i den høje ender.

Lagkagehuset vil gerne ligger kvalitetsmæssigt højere end traditionelle bagere og supermarkeder. Dette medfører dog højere omkostninger, hvilket samtidig giver højere priser.

KSF 2: Fleksibelt produktsortiment (Videomateriale)
Lagkagehuset kan hurtigt skifte produkter hvor der ikke længere er en tilfredsstillende efterspørgsel ud, til fordel for at indfase nye produkter der mere akkurat matcher efterspørgslen efter varer.

Dette sørger for, at Lagkagehuset altid bevarer maksimal interesse i deres produkter, hvilket kan hjælpe med at vedholde deres kunder.

KSF 3: God service (Videomateriale)
For at bibeholde deres brand som værende en kvalitets virksomhed indenfor deres branche, er det vigtigt at tilbyde deres kundesegment en eksklusiv og tilpasset oplevelse for at sikre, at de kan beholde kunderne.

Dette indebærer en intern uddannelse af deres personale så de kan sikre sig, at deres personale har de kvaliteter virksomheden og kunderne efterspørger.

KSF 4: God distribution (De 4 p’er - bilag 8)
Det er vigtigt for virksomheder i denne branche at have butikker placeret i mange key-locations. Lagkagehusets butikkerne er lokaliseret tæt ved gågader, stationer, trafikcentre nær motorvejene og andre centrale beliggenheder.

KSF 5: Differentieret koncept (Konkurrencetragtmodellen - bilag 10)
Lagkagehuset indførte som de første et koncept, der kombinerede de bedste aspekter fra bagervirksomheder, caféer og kaffebarer. Dette var deres gennembrud og grunden til deres store succes.

---

Løsningsforslag 1 - Sortimentsudvidelse
Lagkagehuset ville beholde sin del af marked, dog med deres store ekspansion, bliver de også nødt til at penetrere nogle af de nærliggende markeder. Dette kunne være ved at de sælger mere café-lignende mad, i nogle af deres butikker.

Løsningsforslag 2 - Ekspandere til Amsterdam-området
Det konkurrenceprægede marked kan tvinge virksomheder til at søge udenlands.

Lagkagehuset er allerede etableret i England og USA, hvor der har været høj vækst indtil coronakrisen. Lagkagehuset kan søge mod Holland ved Amsterdam-området, da det ligner Danmark og også lever op til en række krav.

Disse krav er bl.a., at de skal have en høj indkomst og også spiser brød og kage ofte. Ved dette løsningsforslag ser de altså bort fra det danske marked, hvor de allerede er store spillere, og fokuserer på at blive kendt og vækste mere globalt.

Som sagt siger det i videoerne, at der i England og USA har været rigtig stor vækst indtil coronakrisen, og derfor kan man være optimist omkring en lignende succes i Holland også.