Indholdsfortegnelse
Analyse af Læsks interne forhold.
- Metode
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service
- Opsamling

Uddrag
Denne værdikædeanalyse er foretaget ud fra produktionsvirksomheden Læsk ApS. Værdikæden er valgt ud fra virksomhedstypen en produktionsvirksomhed.

Denne analyse er til formål at identificere konkurrencemæssige fordele og ulemper og udlede virksomhedens kernekompetencer.

Derudover, er SW-modellen taget i brug for at udpege virksomhedens styrker og svagheder, såvel som andre modeller som PLC-kurven og marketingsstrategier.