Indholdsfortegnelse
Analyse af Læsks interne forhold.
- Metode
- Produktudvikling
- Produktion
- Marketing
- Salg og service
- Opsamling

Uddrag
Metode
Denne værdikædeanalyse er foretaget ud fra produktionsvirksomheden Læsk ApS. Værdikæden er valgt ud fra virksomhedstypen en produktionsvirksomhed.

Denne analyse er til formål at identificere konkurrencemæssige fordele og ulemper og udlede virksomhedens kernekompetencer.

Derudover, er SWmodellen taget i brug for at udpege virksomhedens styrker og svagheder, såvel som andre modeller som PLC-kurven og marketingsstrategier.

Produktudvikling
Læsk udbyder lige nu 3 produkter, ”Kambucha- Ginger”, ”Raspberries” og ”Elderflower”.

Det har stort potentiale for produktudvikling, da produktet og konceptet er nyt på markedet, hvilket også er en konkurrencemæssigfordel og dermed en stærk side for virksomheden.

Man kan argumentere for at produktets livscyklus følger PLC-kurven, idet virksomheden har introduceret et nyt innovativt produkt til markedet og lige nu befinder sig i vækstperioden, da det besidder en anseelse og har potentiale for at trendsætte.

Dog har produktet endnu ikke nået sin modning, idet det ikke har højere status end alternative læskedrikke.

Produktets kvalitetsdimensioner, kommer til udtryk både i sin imagemæssige kvalitet, idet det kan være prestigefyldt at købe med veblen som købemotiv, såvel som sin funktionelle egenskab til at slukke tørsten.