Kvatitativ titerering af brød | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Teoriafsnit
- Ækvivalenspunkt:
- Titrand:
- Titrator:
- Indikator:
- Kolorimetrisk titrering:
Materialer/Kemikalier
- Materialer
- Kemikalier
Beskrivelse af forsøg
Databehandling
Opgave 1)
Opgave 2)
Opgave 3)
Opgave 4)
Opgave 5)
- Massen af NaCl i vores afvejede prøver er 0,0543492 g.
Opgave 6)
- Vores målinger er 9,418% under tabelværdien.
Opgave 7)
- Fejlkilder og usikkerheder
- Diskussion og eventuel perspektivering
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med dette forsøg er at bestemme saltindholdet i rugbrød via fældningstitrering

og at undersøge om vores målte værdi stemmer overens med tabelværdien (det der står på brødets varedeklaration).

Teoriafsnit
Formler:
n=m/M

n er stofmængden og den måles i mol
m er massen og måles i gram (g)
M er molarmasse og måles i gram pr mol (g/mol)
c=n/V

c er stofmængdekoncentrationen og måles i mol pr liter (mol/L)
n er stofmængden og den måles i mol
V står for volumen og måles i liter (L)

Ækvivalenspunkt: ækvivalenspunktet er det tidspunkt i titreringen, hvor stofmængden af tritranden er lig med stofmængden af titratoren.

I dette tilfælde er det når alle chlorid-ionerne (Cl- som er på vandig form) har bundet sig til sølv-ionerne

(Ag+ som også er på vandig form) så det bliver til AgCl som er fast og da AgCl er tungtopløseligt skal der ikke meget til før det danner bundfald.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu