Bestemmelse af saltindhold i brød | Kemi

Indholdsfortegnelse
Indledning
Formål
Apparatur
Kemikalier
Titrering
Teori
Forsøgsbeskrivelse
Resultater
Beregninger
Diskussion
Konklusion

Uddrag
I den kvantitative metode inddrager vi mængdeberegningerne, da vi skal bruge beregninger af volumen, stofmængde, masse og masseprocenten.

Når vi sammenligner det praktiske saltindhold med det teoretiske, som kan aflæses på varedeklarationen, kan vi se at der er 1,0 g salt pr 100 g brød, hvilket udgør 1% salt. Ud fra vores beregninger har vi fundet frem til en masse af salt på 1,5%.

Fejlkilder:
En vigtig fejlkilde er, at vi har hældt for meget AgNO3 i opblandingen, da det er svært at bestemme ækvivalenspunktet, da indikatoren ikke er særlig stærk, og vi ikke har haft et kontrolforsøg at sammenligne med.

Da vi regner med, at der er samme stofmængde af AgNO3 som NaCl, da mængderne er ækvivalente, får vi dermed en for høj masse i procent af NaCl, hvis vi har hældt for meget AgNO3 i blandingen.

En anden fejlkilde kunne være luft i burettespidsen, der udgjorde, at målingerne ikke blev helt præcise. Dette har dog ikke været gældende for vores forsøg.

Endvidere kan en fejlkilde være, at saltet i brødet ikke er helt jævnt fordelt, eller at saltindholdet varierer fra brød til brød. Endeligt kan vi ikke være helt sikre på, at alt saltet er blevet opløst helt i blandingen, da brødet lå i mindre klumper.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu