Indholdsfortegnelse
Nr.1
1. Udregn BMI for følgende personer:

2. Redegør for figur 33, side 20 i Biologi til tiden.

3. Redegør for figur 34 side 20 i lærebogen.

4. Sundhedsmyndighederne taler i dag om en fedmeepidemi. Angiv mulige årsager til at andelen af svært overvægtige er steget markant de sidste par årtier.

5. Diskutér hvorvidt man fra det offentlige bør gøre noget mere for at ændre udviklingen og i givet fald hvad?

Nr.2
1. Forklar hvad man forstår ved kroppens energibalance.

2. Forklar hvad man forstår ved kroppens basalstofskifte. – Hvor stort er kroppens basalstofskifte på et døgn for en normalvægtig kvinde og mand? (Se figur 36 side 22 i Biologi til tiden).
- Hvorfor har mænd et højere basalstofskifte end kvinder?

3. En pige på 60 kg har foretaget sig følgende i løbet af et døgn:

4. Pigen er i løbet af det sidste årstid blevet overvægtig og beslutter sig for at være mere fysisk aktiv. Hun cykler derfor til skole hver dag (2x15 min. med 20 km/t) i stedet for at blive kørt i bil af sin far.

5. Før pigen begyndte at cykle, var hendes energiindtag cirka 400 kJ højere end hendes energiforbrug. Men efter hun er begyndt at cykle dagligt, er hendes energiforbrug blevet 600 kJ højere end hendes energiindtag.

6. En pige på 170 cm og 55 kilo lider af tendenser til nervøs spisevægring og indtager kun 7800 kJ dagligt, mens hun har et dagligt energiforbrug på 9000 kJ.

Uddrag
Drengen er lidt overvægtig men det er ikke noget han skal bekymre sig om da det ikke er helbred truende.

Den første pige er så undervægtig at hendes BMI ikke er den del af skalaen og hun er derfor i det man kan kalde for livstruende fare fordi det kan tyde på hendes krop, ikke får nok næring til at fungere og kan derfor begynde at få organsvigt.

---

Figuren viser at kvinder i årene 1987+1994, i alderen 25-44 år var langt mindre af befolkningen overvægtig den ligger derfor på 3-4%. Kontra mændenes hvor den allerede er på 5-7%, af befolkningen der er overvægtig.

Man kan se læse at i året 2000 var der en større procentdel af kvinder der blev overvægtige, og overhaler derfor mændenes i alderen af 25-44 år og >66 år, hvilket er en stor forskel i forhold til de andre år.