Kronik | Apokalypsen | Jordens undergang

Indledning
Mennesket har altid undret sig over Jordens oprindelse. Men flere og flere teorier får mennesket til at frygte om Jordens undergang. Vil Jorden få en ende?

Indholdsfortegnelse
Religion
Videnskab
Mennesker
Fiktion
Hvad kan vi gøre?
Metadel

Uddrag
I artiklen “Jordens undergang” – her er de tre største trusler, som er bragt i videnskab.dk den 25.juli 2016, skriver Pernille Mette Dams-gaard, om de tre største trusler mod vores civi-lisation. De tre trusler er solstorme, kosmiske kollisioner og supervulkaner.

Den største trussel af de tre er den solstorm, som opstår ved kæmpe soludbrud, hvilket ville ske når solen udsender en storm af ladede partikler, som ville styre Jordens magnetfelt. Solstorme-ne kan medfør livstruende elektriske strømme, som varer kun et par minutter, men kan på den tid nå at frembringe katastrofiske skader.

I 1859 udbrød den første og kraftigste solstorm og i marts 1989 foretog et stort studie fra 2012 postulerer en risiko på 12 procent for, at en solstorm vil ramme inden år 2022.

Det er ikke kun naturen eller troen, der kan skabe Jordens undergang, men vi mennesker kan også være en årsag til Jordens undergang. Vi kan selv være årsagen til dette ved bl.a. gennem krige, atomvåbner, biologiske våbner eller ødelæggelse af vores planetens levested er nok de mest truende trusler.

Vores materialis-me og manglende omsorg for miljøet forsætter med at påvirke klimaet til, at vi ikke kan over-leve i det. Stigende globale temperaturer forhø-jer risikoen af ødelæggelsen. Stigende havni-veauer, nedsat fødevareproduktion og ekstrem vejrforhold kan føre til død af millioner men-nesker.

Overbefolkning kan også føre til Jordens un-dergang advarede atomfysiker Stephen Hawkins. Mange lande har biologiske våben, som kan medføre frygtelige konsekvenser, hvis de bliver løsladt.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!