Kristian Ditlev Jensen: Det bliver sagt | Opgaver

Indholdsfortegnelse
1. Kristian Ditlev Jensen kalder sin bog for en sandfærdig selvbiografisk beretning. Hvilke overvejelser har han gjort sig om at skrive sandfærdigt og selvbiografisk?
2. Navneidentitet er som regel vigtig for den selvbiografiske pagt. Hvordan forholder Kristian Ditlev Jensen sig til at bruge sit eget og andres navne?
3. Hvilken del af forordet gør størst indtryk, og hvorfor?

1. Uddraget af Kristian Ditlev Jensens selvbiografiske beret-ning er delt op i fem afsnit. Giv hvert afsnit en passende overskrift. Historien er ikke fortalt kronologisk, men springer i tid og rum. Hvordan skabes der alligevel sam-menhæng mellem de forskellige afsnit?

2. Lav en karakteristik af jeg-fortælleren ud fra hans relation til Gustav, sine forældre og andre voksne - hans forhold til krop, kærlighed og kønsroller.

3. På side 130 linje 9 og 10 bruges lydordet »Wow!« to gange i træk. Hvordan skal udtrykket forstås de to gange? Hvilken drejning tager begivenhederne med denne gentagelse?

4. Uddraget kredser meget om det ar, Kristian pådrager sig som barn. Hvilken betydning får arret for Kristian som barn, ung og voksen?

5. Nærlæs side 132 linje 30 til side 135 linje 24. Hvordan reagerer Gustav på ulykken?

6. Hvornår bruger børn typisk udtrykket ‘Det bliver sagt’? Hvilken betydning får udtrykket, når den voksne Kristian Ditlev Jensen bruger det som titel på sin selvbiografi?


7. Bogen er både et anklageskrift mod personen Gustav, mod pædofile i almindelighed og mod samfundets indsats mod incest. Diskuter, om det er etisk forsvarligt at udlevere andre mennesker i en bog, der genremæssigt bevæger sig i grænselandet mellem fiktion og virkelighed.

Uddrag
- Jeg fortælleren synes det er flovt at cykle på en damecykel, da det jo kun er til kvinder. Han er også meget flov over sit ar på hans ben fra hans ulykke, han føler mig meget anderledes og føler sig sårbar. Han har ikke lyst til at andre skal spørg ind til det eller andre skal se det. Der gror hellere intet hår over såret, hvilket får ham til at føle sig mindre maskulin og mere feminin.

- Det virker som om at han oplevet en form for svigt fra sine forældre men er opdraget efter princippet om at “de voksne har altid ret”. Derfor tror han på Gustav og ser ham som et forbillede, da han tager sig af ham.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu